List otwarty w sprawie transfobii na łamach Wysokich Obcasów i Gazety Wyborczej

Szanowny Zespole Redakcyjny Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów,

z rosnącym niepokojem obserwujemy coraz wyraźniej zaznaczające się w mediach jawnie transfobiczne tendencje. W związku z tym kierujemy do Redakcji oraz Osób pracujących w szeroko pojętych mediach niniejszy apel o szczególną wrażliwość w relacjonowaniu tematów które mogą dotyczyć praw osób transpłciowych oraz o zaprzestanie publikowania jawnie transfobicznych wypowiedzi.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na następujące publikowane na Waszych łamach artykuły: wywiady Krystyny Romanowskiej z Urszulą Kuczyńską oraz Kayą Szulczewską, felieton “A co jeśli osoba z macicą woli być kobietą” Katarzyny Szumlewicz z 8 stycznia oraz opublikowany, później zdjęty i przedrukowany przez TVPInfo (sic!)  list do redakcji “Mamo, mam udawać osobę niebinarną? Nie chcę!” z 11 stycznia oraz wypowiedzi w mediach społecznościowych Katarzyny Szumlewicz oraz Ewy Kalety.

Publikacje te prezentują wprost nienawistne stanowiska rodem z najgorszych populistycznych  bulwarówek, powielają stereotypy zaczerpnięte z amerykańskich i brytyjskich akcji propagandowych oraz, co najistotniejsze, ramię w ramię z polskim rządem napędzają kampanię nienawiści wprost pogarszającą sytuację osób transpłciowych, najbardziej wrażliwej grupy w społeczności LGBTQ.

Na końcu listu umieszczamy skróconą analizę wybranych fraz z wymienionych artykułów oraz statystyki i pobieżny opis sytuacji w Wielkiej Brytanii, gdzie samozwańcze „radykalne feministki”, działają z wprost fundamentalistycznie religijnymi organizacjami przeciwko nie tylko regulacjom prawnym mającym na celu poprawę sytuacji zdrowotnej osób niecisnormatywnych, ale i w celu zmiany postaw społecznych względem tej grupy.

Nienawiść nie jest poglądem. Samookreślenie mianem „feministki” nie zwalnia z odpowiedzialności za szerzenie postaw pełnych manipulacji i pogardy. Deklaracja braku transfobicznych poglądów i intencji nie wystarcza do uzyskania legitymacji publicznego wygłaszania transfobicznych deklaracji w imię źle pojętej inkluzywności. Dawanie platformy transfobicznym aktywistkom wzmacnia uprzedzenia dotyczące osób transpłciowych w społeczeństwie, daje przyzwolenie na przemoc i kontynuowane może prowadzić do dramatycznego pogorszenia warunków życia osób transpłciowych w Polsce, w tym wyraźnego wzrostu zagrożenia autoagresją i samobójczą śmiercią.

Apelujemy przede wszystkim o to, żebyście zaprzestali publikacji nienawistnych, tendencyjnych i manipulacyjnych tekstów i jasno nazwali TERFizm mową nienawiści, tak, jak nazywacie nią homofobię. Oczekujemy że podejmiecie prace strukturalne w kierunku uwrażliwienia redakcji na kwestie dotyczące osób niecisnormatywnych, które nie skończą się na jednym szkoleniu antydyskryminacyjnym. Oczekujemy również oficjalnych przeprosin opublikowanych na łamach Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów w tekście ustalonym z nami, podpisanych przez wszystkie osoby należące do zespołów redakcyjnych obu pism. Ponadto, w ramach zadośćuczynienia oczekujemy przekazania darowizn na rzecz oddolnych grup samopomocowych działających na rzecz osób transpłciowych za pomocą i pośrednictwem Funduszu Dla Odmiany. 

Nic o nas bez nas. Jest dla nas priorytetem, by we wszelkich debatach odnoszących się do jakichkolwiek kwestii dotyczących osób niecisnormatywnych wybrzmiewał również nasz ­ – tychże osób – ­ głos.

Wiemy, że nie jesteście medium LGBTQ+ mimo incydentalnych starań w tym kierunku. Rozumiemy, że może nie być to dla was priorytet. Tym bardziej oczekujemy, że refleksyjnie skonfrontujecie się z faktem, że przez ostatnie tygodnie aktywnie przyczyniałyście się do krzywdzenia społeczności osób transpłciowych i weźmiecie odpowiedzialność za każde słowo publikowane na waszych łamach.

Analiza, statystyki i źródła poniżej.

Lista organizacji oraz ponad tysiąc osób sygnatariackich dalej.

Lobby LGBTQ

Podpisz się

Daj znać innym
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Analiza

Według tekstów Wysokich Obcasów [1] [2] i Gazety Wyborczej [3] [4]:

 1. określanie się jako TERF miałoby być przedmiotem do dumy (TERF – ang: trans-exclusionary radical feminist – czyli osoba zasłaniająca swoje transfobiczne uprzedzenia rzekomym feminizmem);
 2. tworzycie fałszywe przekonanie, że transpłciowość opiera się na obniżaniu wartości cisnormatywnych kobiet, a dla społeczności osób transpłciowych słowo „kobieta” miałoby być obraźliwe;
 3. przytaczacie absurdalny zarzut zbyt niskiego procentowego udziału osób transpłciowych w populacji ogólnej, by zasadne było liczenie się z ich potrzebami, ponadto pozwoliliście na podważanie doświadczeń grup osób marginalizowanych;
 4. umniejszacie prawo do przeprowadzenia krytyki przez społeczność LGBTQ i sprowadzacie jej działalność edukacyjną oraz samo istnienie do „linczu”, „mizoginii”, programu „autorytarnego” czy „faszystowskiego” (co stanowi bezpośrednią kalkę z „totalitaryzmu ideologii LGBT” z ust Kai Godek i abp. Gądeckiego), a określenia neutralne płciowo nazywacie „nowomową”;
 5. insynuujecie, że społeczność osób trans wymusza tranzycję na innych, w tym na dzieciach;
 6. zrównujecie wprost orientację psychoseksualną i tożsamość płciową z subkulturowością, nie rozróżniając ich zarazem od koniecznej do przetrwania w queerfobicznym społeczeństwie własnej tożsamości zbiorowej i kultury;
 7. normalizujecie podważanie faktu istnienia transpłciowości i niebinarności przez prezentowanie ich jako „pogląd”;
 8. pozwalacie na szydzenie tożsamości płciowej osób transpłciowych;
 9. według publikowanych przez was tekstów społeczność osób transpłciowych miałaby masowo solidaryzować się z osobami je prześladującymi – TERFkami, a nie sama z sobą;
 10. demonizujecie społeczność osób transpłciowych budując fałszywy wizerunek grupy skupionej wokół wysyłania gróźb śmierci, podczas gdy według przytoczonych badań to ta właśnie grupa jest systematycznie prześladowana;
 11. bezkrytycznie zakładacie, że autorami takich pogróżek jest cała społeczność, a nie poszczególne osoby (posługujecie się przy tym dowodami anegdotycznymi i jednostkowymi);
 

Statystyki

Jak wskazuje raport Kampanii Przeciw Homofobii, Lambdy Warszawa i Fundacji Trans-Fuzja za lata 2015-16 pod redakcją Magdaleny Świder i dr. Mikołaja Winiewskiego [5], blisko 42.4% osób transpłciowych w Polsce ocenia swoje życie negatywnie. 69.7% czuje się samotnie. Tylko 26.4% nigdy nie miało myśli samobójczych. Odsetek osób LGBTQ z poważnymi objawami depresji jest pięć razy wyższy niż w populacji ogólnej i ciągle rośnie. Badanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2020 r. [6] pokazuje,że 59% osób trans ukrywa swoją tożsamość w szkole i niemal 20% osób trans odchodzi z lub zmienia szkołę ze względu na bycie osobą LGBTI. Ponadto 46% osób trans doświadczyło prześladowania ze względu na bycie osobą LGBTI w ostatnim roku. Dramatyczne złe warunki życia osób niecisnormatywnych sprawiają, że tak proste działania jak zwracanie się do osoby transpłciowej jej właściwym imieniem i poprawnymi zaimkami jest już odczuwalne jako znacząca zmiana i zmniejsza ryzyko depresji o 65% (Journal of Adolescent Health) [7].

Jak wskazują brytyjskie dane [8], od czasu prowadzonej w Zjednoczonym Królestwie anty-transpłciowej kampanii zapoczątkowanej w 2018 roku właśnie poprzez bezrefleksyjne szerzenie mitów i teorii spiskowych, której kulminacją była strategiczna dezinformacja ze strony znanych mediów jak The Guardian czy BBC, zbrodnie z nienawiści w tym kraju wzrosły o 81%. Możecie w Polsce tego uniknąć, jeśli się opamiętacie i przestaniecie oferować medialną przestrzeń nienawistnym i pełnym przekłamań treściom.

Źródła

 1. Romanowska Krystyna (2020) Kaya Szulczewska: Hejterów mam od prawa do lewa. Tutaj jesteśmy nazywane TERF, a na prawicy – feminazistkami wywiad https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,80530,26642402,na-prawo-feminazistka-na-lewo-terf.html
 2. Romanowska Krystyna (2020) Mam wątpliwości, czy zamiana „kobiet” na „osoby z macicami” to postawa lewicowa wywiad https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,26597103,kobiety-w-polsce-jeszcze-nie-zajely-miejsca-na-scenie.html
 3. Szumlewicz Katarzyna (2021) A co, jeśli „osoba z macicą” woli być „kobietą”? https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26670955,a-co-jesli-osoba-z-macica-nie-chce-byc-tak-nazywana.html
 4. List do redakcji (2021) Mamo, mam udawać osobę niebinarną? Nie chcę! Ale nie chcę też stracić przyjaciół https://wyborcza.pl/7,162657,26675267,mamo-mam-udawac-osobe-niebinarna-nie-chce-ale-nie-chce-tez.html obecnie na https://www.tvp.info/51767004/mamo-mam-udawac-osobe-niebinarna-skasowany-list-czytelniczki-gazety-wyborczej-opublikowany-w-calosci-cenzura-po-lewicowej-nagonce-tvp-info
 5. Świder, M., Winiewski, M. (red.). (2017). Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015–2016. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii. https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf
 6. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2020), A long way to go for LGBTI equality. https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
 7. Stephen T. Russell, Ph.D.Amanda M. Pollitt, Ph.D.Gu Li, Ph.D.Arnold H. Grossman, Ph.D. (2018) Journal of Adolescent Health https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(18)30085-5/fulltext
 8. Calderwood Imogen (2019) Transgender Hate Crimes Soar by 81% in England, Scotland, and Wales https://www.globalcitizen.org/en/content/transgender-hate-crime-rise-england-wales-scotland/

Partnerstwo ideologiczne

matronaty i doradztwo

Osoby sygnatariackie - finalna lista zostanie zaktualizowana w południe 20 styczna

 1. prof. Anna Landau, Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
 2. prof. Jacek Kochanowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 3. dr hab. Jacek Staniszewski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 4. dr hab. Wojciech Śmieja, prof. Uniwersytetu Śląskiego
 5. dr hab. Paulina Kramarz, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 6. dr hab. Ewa Pawelec, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski
 7. dr hab. Igor Piotrowski, Instytut Kultury Polskiej UW
 8. dr. hab. Jakub Gomułka, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 9. dr hab. Magdalena Sikorska, literaturoznawczyni
 10. dr Magdalena Kozłowska, Uniwersytet Warszawski
 11. dr Rafał Majka, kulturoznawca, aktywista lewicowy i LGBTQ
 12. dr Alicja Fidowicz, Uniwersytet Jagielloński
 13. dr Anna Dżabagina, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 14. dr Marta Zboralska, historyczka sztuki, UCL i University of Essex 
 15. dr Joanna K. Malinowska, Wydział Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 16. dr Barbara Borkowska, Katedra Biologii Człowieka, Uniwersytet Wrocławski; Wykluczamy Wykluczenia
 17. dr Sabina Twardowska, Społeczna Akademia Nauk
 18. dr Marcin Wieczerzycki, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 19. dr Joanna Ostrowska, Gender Studies UW
 20. dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 21.  dr Maria Dębińska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 22. dr Jagoda Budzik, Uniwersytet Wrocławski
 23. dr Karolina Łukasik, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
 24. dr Mikołaj Ratajczak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 25. dr Krystian Szadkowski, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 26. dr Stanisław Krawczyk, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 27. dr Łukasz Smuga, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 28. dr Marcin Zarod, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 29. dr Kornelia Sobczak, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 30. dr Joanna Jędrzejewska-Szmek,  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
 31. dr Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
 32. dr Weronika Parafianowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
 33. dr Maciej Skowera, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 34. dr Zuzanna Hertzberg, artystka sztuk wizualnych
 35. dr inż. Anna Adamczyk, programistka, analityczka
 36. dr Olga Drath, analityczka danych
 37. dr Marta Tymińska, wykładowczyni akadmicka 
 38. Wojciech Wilk, Centrum Wyzwań Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 39. Dominika Bulska, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski
 40. Anna Anzulewicz, psycholog, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski
 41. Natalia Gawior, nauczycielka akademicka, UŁ
 42. Magdalena Cielecka, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 43. Katarzyna Szustow, KULTURA
 44. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza
 45. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, reporterka
 46. Mikołaj Lipiński, Redaktor, WPunkt
 47. Maria Milewska, Uniwersytet Warszawski
 48. Patryk Kosenda, magazyn Stoner Polski
 49. Damian Kowal, poeta
 50. Sara Manasterska, asyriolożka i tłumaczka
 51. Voca Ilnicka, seksualnosc-kobiet.pl
 52. Natalia Grubizna, proseksualna.pl
 53. Aleksandra Janusz-Kamińska, Department od Cell Biology, Emory University
 54. mgr Marcin Gołąb, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 55. Natalia Broniarczyk, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW
 56. Marta Gospodarczyk, Kolegium MISH Uniwersytet Warszawski
 57. Monika Helak, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 58. Magdalena Kos, OSA UW
 59. Julia Marcinkowska, Wydział Psychologii, University of Aberdeen
 60. Monika Wińczyk, performerka
 61. Agnieszka Ziemińska, SDNH UW
 62. Anna Mermon, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 63. Wiktor Dynarski, Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością, Uniwersytet Warszawski
 64. Anna Macioszek, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
 65. Julia Zięba, University of Aberdeen
 66. Natalia Sudoł, Alumna Uniwersytetu Oksfordzkiego
 67. Alicja Okrasińska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 68. Tomasz Płomiński, Uniwersytet Warszawski
 69. Anna Piwowarska, Zakład Koreanistyki, UW
 70. Jakub Krzeski, Praktyka Teoretyczna
 71. Tristane Szafir, queerowa osoba zaangażowana artystycznie i aktywistycznie
 72. Dobro Hada-Jasikowska, artystka, osoba queerowa
 73. Klara Siemianowska
 74. Ewan Mrozek, artysta
 75. Jakub Skoczek, artysta
 76. Jakub Kostewicz, artysta
 77. Wojciech Puś, artysta
 78. Patrycja Cichosz, artystka
 79. Weronika Perłowska, artystka
 80. Anna Kluska, ilustrator
 81. Paweł Żukowski, artysta
 82. Tomek Gromadka, Grupa Performatywna Chłopaki
 83. Stanisław Przyłuski, muzyk
 84. Ewa Bujacz, Lewogram
 85. Piotr Sterczewski, tłumacz, doktorant UJ
 86. Maciej Markiewicz, doktorant UW
 87. Antoni Zając, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 88. Paula Milczarczyk, doktorantka, Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
 89. Zuzanna Jusińska, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 90. Anna Lica, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 91. Emily Julia Roche, Brown University
 92. Krzysztof Herman, Koło Naukowe Myśli Lewicowej Uniwersytet Śląski
 93. Marcin Gołąb, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 94. Alex Miętkiewicz, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 95. Agata Janicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 96. Aleksandra Śmigielska, Uniwersytet Jagielloński
 97. Agnieszka Kocznur, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 98. Maksymilian Kamiński, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 99. Filip Leszczyński, Wydział Filozoficzny UAM
 100. Karol Czesak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 101. Wiktoria Gorycka, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 102. Jakub Wieczorek, Instytut Filologii Angielskiej UWr
 103. Dominika Ciesielska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 104. Kuba Piwowar, Uniwersytet SWPS
 105. Weronika Muller, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 106. Łukasz Kraj, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 107. Franciszek Krawczyk, Wydział Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 108. Wiktor Magdziarz, London School of Economics, Department of Social Policy
 109. Tomasz Jabłoński, SOAS University of London
 110. Katarzyna Lewandowska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 111. Kister Awchack, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 112. Grzegorz Jarosław Rybak, Edinburgh Queer Colective
 113. Konrad Matyjaszek, Edinburgh Queer Collective, Instytut Slawistyki PAN
 114. Pawel Ferguson, Edinburgh Queer Collective
 115. Marta Miedźwiedziew, Edinburgh Queer Collective
 116. Natalia Walker, Edinburgh Queer Collective
 117. Karolina Duber, Uniwersytet Jagielloński
 118. Zyta Ostrowska, ISNS, UW
 119. Wojciech Bielecki, student ISNS UW
 120. Filip Brzeźniak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 121. Barbara Nowaczyk, teatrologia, UAM
 122. Katarzyna Teresa Peplinska, Koło Naukowe Sznirele Perele, UWr
 123. Emil Głowacki, artysta, student MISHiS
 124. dr Bartek Lis, socjolog, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
 125. Emilia Bartkowska-Młynek, Olsztyński Marsz Równości
 126. Ewelina Matelewicz, Koalicja Antyfaszystowska, Marsz dla bezpiecznej aborcji
 127. Jakub Żaczek, Komitet Obrony Praw Lokatorów
 128. Diana Krzyżanowska, Koło Naukowe MyGender
 129. Szymon Chmielewski, Koło Naukowe MyGender
 130. Kamil Kuhr, Koło Naukowe MyGender, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 131. Maria Doleżych, Koło Naukowe MyGender
 132. Łukasz Żurek, Wydział Polonistyki UW
 133. Iryna Miashchankina, organizacja studencka TęczUJ
 134. Dominika Szymańska, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników Tęczuj
 135. Remi Mazurak, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników Tęczuj
 136. Julian W. Skowronek, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ
 137. Mitya Zwarycz, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUj
 138. Anna Klimek, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ
 139. Kacper Kokoszka, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ
 140. Natalia Superson, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ
 141. Maciej Przybyłowicz, Student psycjologii UJ, osoba członkowska Tęczuj
 142. Izabela Pawłowska, KN Seksuologii APS
 143. Martyna Mazur, Horyzontalny Klub Dyskusyjny
 144. Karolina Grenda, Rada Języka Neutralnego
 145. Sybil Grzybowskie, Rada Języka Neutralnego, Inicjatywa 8 Marca
 146. Paweł Dembowski, Rada Języka Neutralnego
 147. Szymon Misiek, Rada Języka Neutralnego
 148. Archie Pałka, Rada Języka Neutralnego
 149. Andrea Vos, Rada Języka Neutralnego
 150. Anna Tess Gołębiowska, Rada Języka Neutralnego
 151. Hyacinth Tsao, Rada Języka Neutralnego
 152. Łucja Sędzikowska, Rada Języka Neutralnego
 153. Rony Ariel Lis, Rada Języka Neutralnego oraz Esmeraldino Queer
 154. Katarzyna Woźny, Inkluzywna Mowa
 155. Kamila Kuryło, Codziennik Feministyczny
 156. Gabe Wilczyńska, Inicjatywa Pracownicza
 157. Barbara Brzezicka, OZZ Inicjatywa Pracownicza
 158. Justyna Samolińska, OZZ Inicjatywa Pracownicza
 159. Agnieszka Szmit-Morze, Pracownicza Demokracja
 160. Maja Staśko
 161. Maja Heban
 162. Marta Puczyńska, Aktywistka
 163. Julia Plebańska, artystka
 164. Franciszek Sobieraj, Nowe Peryferie
 165. Weronika Peek, czasopismo Second Thoughts
 166. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Zwierz Popkulturalny
 167. Michał Ochnik, Mistycyzm Popkulturowy
 168. Ahmed Goldstein, rysownik
 169. Ewa Stoecker, UJ
 170. Zosia Hołubowska, Oramics
 171. Kajetan Łukomski, Oramics
 172. Monika Drubkowska, Fundacja Warto być równym nad Wartą
 173. Robert Grygorowicz, Fundacja Edukacji Obywatelskiej
 174. Maja Buk, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych
 175. Matylda Malec, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych
 176. Daria Salwerowicz, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych
 177. Ika Graboń, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych
 178. Yordan Popyordanow, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych
 179. Teo Łagowska, Kolektyw Drag King Heroes
 180. Kamille Piechaczyk, Dziewuchy Berlin
 181. Helena de Cleyre, trans-research.pl
 182. Ola Kaczorek, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 183. Paweł Szamburski, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 184. Agnieszka Zygmunt, członkini wspierająca Miłość Nie Wyklucza
 185. Ola Opońska, Fundacja Wolontariat Równości (Parada Równości) 
 186. Mateusz Sulwiński, Stowarzyszenie Grupa Stonewall
 187. Michał Rymaszewski, Stowarzyszenie Stan Równości
 188. Mordekaj Poćwiardowski, Stan Równości, Stop Bzdurom, student psychologii
 189. Ginny Nawrocka, Stowarzyszenie Stan Równości
 190. Jędrzej Kraszewski, Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado
 191. Maciej Kruszka, Stowarzyszenie Tęczowe Opole
 192. Dawid Ligocki, Marsz Równości w Koszalinie
 193. Natalia Rojek, Kolektyw Podżegaczki
 194. Agnieszka Wiciak, Fundacja Q 
 195. Karolina Kelia, Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado
 196. Emilia Wiśniewska,  Fundacja Trans-Fuzja
 197. Stanisław Orszulak, Fundacja Trans-Fuzja
 198. Edyta Baker, Fundacja Trans-Fuzja
 199. Julia Kata, Fundacja Trans-Fuzja
 200. Grzegorz „Lifyen” Żak, Fundacja Trans-Fuzja, Angry Trans, Transbros
 201. Karolina Więckiewicz, Fundacja Trans-Fuzja
 202. Ewa Owerczuk, aktywistka, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
 203. Aleks Wentykier, aktywista na rzecz osób transpłciowych
 204. Małgorzata Zdrada, mama transpłciowego chłopca
 205. Laura Kusiak, Wydawnictwo Czarna Owca
 206. Kasia Babis, rysowniczka
 207. Agata Flak, Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna
 208. Aleksandra Kossak, Stowarzyszenie Tęczówka
 209. Weronika Achrem, Inicjatywa Sekspozytywna
 210. Lena Rodziewicz, Fabryka Równości
 211. Keri Szafir, TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
 212. Anita Pustoła,  Inicjatywa Sekspozytywna; partia Społem
 213. Małgorzata Szutowicz, Stop Bzdurom
 214. Nadia Kłos, Queer Tour
 215. Lucien Gaszyński, Dumni i Wściekli oraz Stop Bzdurom
 216. Monika Bujak, Tęczowy Tarnów
 217. Julia Olenkiewicz, Feministyczna Akcja Kreatywna
 218. Barbara Stańko-Jurczyńska, Feministyczna Akcja Kreatywna, studentka
 219. Maria Sokala, Rada Konsultacyjna OSK
 220. Alicja Lemańska, Nic o Nas Bez Nas – Strajk
 221. Daniel Pax, Inicjatywa na rzecz zwierząt Basta!
 222. Paweł Preneta, Akcja Socjalistyczna, Atlas Nienawiści
 223. Joanna Głuszek, Tęczowy Białystok
 224. Krystyna Kobierska, Tęczowy Białystok
 225. Katarzyna Makowska, Tęczowy Białystok
 226. Zachary Larysz, Marsz Równości w Toruniu, Kolektyw Manifa Toruńska
 227. Barbara Grobler, Spółdzielnia Ogniwo
 228. Katarzyna Klejna, Manifa Toruńska
 229. Marek Rozpłoch, Marsz Równości w Toruniu
 230. Kacper Szweda, Kolektyw OPÓR
 231. Róża Majewska, Queer UW
 232. Zyta Ostrowska, Queer UW
 233. Bogna Ostrowska, Queer UW
 234. Natalia Maslaninowa, Queer UW
 235. Małgorzata Kot, JESTEM
 236. Sida Olesiak, JESTEM
 237. Agnieszka Stuczyńska, JESTEM
 238. Agnieszka Marcinkowska, Matka Polka Tęczowa
 239. Zofia Matylda Czerwińska, Toruńska Brygada Feministyczna
 240. Nina Kuta, TransGrysy
 241. Olg Dąbrowa, Kolektyw Sawa
 242. Małgorzata Czarnocka, Kolektyw Sawa
 243. Martyna Możdrzeń, Sex Work Polska
 244. Agata Dziuban, Sex Work Polska
 245. Ernest Figiel, Stowarzyszenie Asfera
 246. Marta Graca, Stowarzyszenie Asfera
 247. Helena Jędrzejczak, Stowarzyszenie Asfera
 248. Joanna Cala-Wroblewska, matka dziecka transpłciowego
 249. Anna Wiatrowska, Queerowyfeminizm
 250. Szymon Kasprowicz, Queerz Get Loud
 251. Kinga Słota, członek Amnesty International
 252. Aleksandra Bochenek, Amnesty International Manchester
 253. Emilia Makówka, Własny Spokój
 254. Gabi Grela, Nowa Fala Aktywizmu
 255. Jan Burek, European University Institute
 256. Saszka Rusin, Grupa Nieustającej Pomocy
 257. Ingrid Jurczak, Grupa Nieustającej Pomocy
 258. Kaarzyna Malinowska, Grupa Nieustającej Pomocy, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 259. Filip Kania, Grupa Nieustającej Pomocy
 260. Ezra Dzwoniarek, Grupa Nieustającej Pomocy
 261. Zuzanna Mazur, Fundusz solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz
 262. Dag Fajt, Fundusz Solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz
 263. Weronika Bukowska, Fundusz Solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz
 264. Adrianna Palus, Poznański Ruch Antyfaszystowski PyRA
 265. Karolina Gierszewska, Aborcyjny Dream Team
 266. Patrycja Andrychowicz z Queerowy Maj
 267. Polka Lea Berg, Queerowa Inicjatywa Pomocowa, Warszawski Autonomiczny Licealny Komitet Antyfaszystowski
 268. Agnieszka Staszyńska, Wykluczamy Wykluczenia
 269. Małgorzata Gawlik, Wykluczamy Wykluczenia
 270. Sara Prussak, Wykluczamy Wykluczenia
 271. Daria Niedziółka, Wykluczamy Wykluczenia
 272. Kuba Gawron, współorganizator Marszów Równości w Rzeszowie
 273. Kasia Koczułap, Co z tym seksem?
 274. Paweł Kacprzyk, Kolektyw Wilczyce
 275. Angelika Wrona, Tęcza Po Burzy
 276. Michał Derecki, Tęcza Po Burzy
 277. Zuzanna Sondowska, Kolektyw PyRA
 278. Natalia Karga, Elgiebety i kobiety
 279. Hanna Maria Zagulska, Stowarzyszenie Grupa Stonewall
 280. Agnieszka Stuczyńska, Stowarzyszenie Tęczówka
 281. Anna Prus, Marsz dla bezpiecznej aborcji
 282. Emilia Korona, Grupa Ponton
 283. Zuzanna Muczko, Grupa Ponton
 284. Katarzyna Benda, Grupa Ponton
 285. Marcelina Cywińska, Grupa Ponton
 286. Ewa Furgał, Dziewczyna w Spektrum
 287. Mola Melaniuk, telegram @cogdziewwa
 288. Karolina Micuła, art-Aktywistka
 289. Dominik Haak, psycholog, seksuolog
 290. Maciej Mandelt, Stowarzyszenie Nomada
 291. Agnieszka Szczepaniak, Stowarzyszenie Nomada
 292. Monika Korneluk, Kolektyw 3:58
 293. Joanna TwoHearts Żuchowicz, osoba niebinarna
 294. Mateusz Alabaster, Ludzki Głos. Bo Trzeba
 295. Magdalena Baran, Ludzki Głos. Bo Trzeba
 296. Izabela Szewczak, Ludzki Głos. Bo Trzeba
 297. Beata Smugaj, Lisie Sprawy
 298. Łania Madej, najgroźniejsza pedałka
 299. Hanek Alex, Federacja Anarchistyczna
 300. Dominika Daź, prawniczka
 301. Magda Wrobel, prawnik
 302. Monika Moskwa, prawniczka
 303. Michał Ziemski, prawnik
 304. Michał Kubalski, prawnik
 305. Bartłomiej Mazur, radca prawny
 306. Lan Pham, laski+ grają w kosza
 307. Adam Kaliszewski, blog Pańska Skórka
 308. Karol Ludwikowski, Rock’n’Karol
 309. Joanna Żelek, aktywistka
 310. Bożena Przyłuska, Kongres Świeckości i Warszawski Strajk Kobiet
 311. Tomasz Grzyb, Zarząd Akcji Socjalistycznej
 312. Wiola Krysiak, Akcja Socjalistyczna
 313. Dorota Koszal, Akcja Socjalistyczna
 314. Filip Chudy, Akcja Socjalistyczna
 315. Joanna Gierzyńska, Akcja Socjalistyczna
 316. Piotr Trysiński, Akcja Socjalistyczna
 317. Zoja Kantorska, Akcja Socjalistyczna
 318. Łukasz Kozak, Akcja Socjalistyczna
 319. Dominik Sęczkowski, Społeczny Bytom
 320. Ludmiła Lipska, Wolny Niebinarystan
 321. Maria Apoleika, autorka Psie Sucharki
 322. Maciej Marcisz, wydawca, autor
 323. Gabriela Wysocka, Komiks „Zmęczeni Codziennością”
 324. Ada Tronina Kosterkiewicz, Rzeczovnik
 325. Amanda Waliszewska, Hakierka.pl
 326. Ka – transpłciowa dziewczyna, blogka.pl
 327. Wiola Davie, psychoanalyst, author of Rape: A History of Shame
 328. Maja Wisła-Szopińska, Przegląd Prawniczy TBSP UJ
 329. Jakub Barankiewicz, redaktor serwisu musiclovers.pl
 330. Ada Kossowska-Sułek, edukatorka w instytucjach kultury
 331. Paulina Żaczek, Granko Agency
 332. Karol Grygoruk, RATS Agency
 333. Anna Zajdel, Atakamakata
 334. Zuzanna Piontke, Bezpestkowe
 335. Michał Jahns, Readwiser
 336. Julia Trepkowska, specjalistka ds. social mediów
 337. Julia Niemiec, dziennikarka freelancerka
 338. Natalia Skoczylas, działaczka antyprzemocowa
 339. Andrzej Pietkiewicz, tłumacz
 340. Jan Burzyński, Active Communication & Translation
 341. Aleksander Jasiak, Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” w Centrum Nauki Kopernik
 342. Voca Ilnicka, seksualnosc-kobiet.pl
 343. Agata Pankow, filolożka języka hiszpańskiego
 344. Claudia Snochowska-Gonzalez, naukowczyni
 345. Dobrochna Smółka – uczennica liceum, osoba świadoma i pragnąca wzajemnego szacunku
 346. inż. Mia Czerwińska, Nippon Institute of Technology
 347. Bartłomiej Janiczak, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych
 348. Paweł Biegalewski, Interwent Kryzysowy, Grupa LGBT+ KOLIBER przy Płockim Biurze Stowarzyszenia Męźczyźni Przeciw Przemocy
 349. Jolanta Prochowicz, Fundacja Camera Femina
 350. Magdalena Jurecka, operatorka maszyn, studentka
 351. Zof Żółtek, doktorant
 352. Alexander Rakowski, doktorant
 353. Iwona Olejniczak, doktorantka
 354. Agata Waszkiewicz, doktorantka
 355. Michał Woliński, grafik, absolwent UAP
 356. Alona Sikorska, kierowniczka księgarni
 357. Aleksander Ziemny, doktorant
 358. Aleksandra Błońska, psychiatra
 359. Askaniusz Jachimowski, psychiatra
 360. Małgorzata Iwanek, seksuolożka
 361. Karolina Ziętek, psycholog
 362. Katarzyna Podkowska, lekarz
 363. Igor Langer, pracownik socjalny
 364. Ryan McLeod, pracownik socjalny
 365. Mikołaj Łątkowski, antropolog słowa
 366. Ami Wroblew, działaczx społecznx
 367. Zuzanna Maczynska, pracownica socjalna
 368.  Bartek Lis, socjolog
 369. Jakub Mikoszewski, nauczyciel biologii
 370. Małgorzata Zalewska, nauczycielka
 371. Małgorzata Szarek, nauczyciel
 372. Patrycja Stonawska, nauczycielka
 373. Antoni Sikorski, nauczyciel
 374. Justyna Famuła, nauczyciel
 375. Barbara Lenart, nauczycielka
 376. Anna Ćwiękała, nauczycielka
 377. Helena Gottre, Nauczycielka
 378. Agata Joanna Cyganiewicz, psychoterapeuta
 379. Marceli Kłosiński, koordynator
 380. Aleksandra Kluczyk, pracownica seksualna
 381. Katarzyna Oskroba, architektka 
 382. Olga Wróbel, krytyczka literacka
 383. Natalia Dokudowiec, świadoma kobieta, sojuszniczka, wierząca we wzajemny szacunek
 384. Aleksandra Kraszczyńska, psychotraumatolożka
 385. Tobiasz Grzempowski, psycholog
 386. Wit Kania, psycholog
 387. Joanna Kurowska, psycholog
 388. Milena Minkina, psycholog
 389. Szymon Niemiec, psycholog Poradni Harmonia Luxmed
 390. Magdalena Mijas, psycholożka
 391. Dorota Dowgiel, psychotraumatolożka
 392. Magdalena Wójcik, jidyszystka
 393. Katarzyna Wieczór, psycholożka
 394. Zuzanna Borzymowska, psycholożka
 395. Jan Świerszcz, psycholog, psychoterapeuta
 396. Piotr Sułek, psychoterapeuta uzależnień
 397. Natalia Reich, pedagog
 398. Katarzyna Rybotycka, Pedagożka
 399. Justyna Stypaniak, osoba LGBT mieszkająca w UK
 400. Piotr Jankowski, aktywista LGBT+
 401. Karolina Janiak, aktywistka na rzecz praw człowieka
 402. Michał Pytlik, aktywista
 403. Tomasz Bukowski, amerykanista
 404. Zuzanna Dziuban, kulturoznawczyni
 405. Agnieszka Żuchowska-Arendt, tłumaczka literatury
 406. Katarzyna Musiał, Absolwentka Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
 407. Zofia Sajdek, redaktorka
 408. Małgorzata Szymoniak, dziennikarka
 409. Iwona Janczarek, natemat.pl
 410. Klara Sielicka-Baryłka, antropolożka kultury, edukatorka
 411. Patryk Nowak, nauczyciel
 412. Paulina Bochniarz, EQC
 413. Paulina Szczypkowska, opiekunka w żłobku 
 414. Danuta Zakurzewska, emerytowana nauczycielka
 415. Katarzyna Dziedzic, nauczycielka
 416. Justyna Struzik, socjolożka
 417. Agnieszka Matlakiewicz, nauczycielka języka polskiego jako obcego
 418. Michał Łomowski, freelancer
 419. Bartosz Gluba, menedżer
 420. Aleksandra Stawińska, księgowa
 421. Krystian Krużel, księgowy
 422. Mikołaj Baran, księgowy
 423. Renata Strzok, dokumentalista techniczny
 424. Alicja Mogielska, konserwatorka zabytków
 425. Jan Szmidt, architekt
 426. Pawel Wojcik, architekt
 427. Jagoda Dolińska, nauczyciel, wychowawca
 428. Aleksandra Grzesiak, Business Analyst
 429. Katarzyna Urbańska, pracownica korporacji
 430. Magdalena Strzałkowska, scenarzystka
 431. Łaja Szkło, osoba pisząca
 432. Kira Nin Ratyńska, Space Forest Art
 433. Agnieszka Aura Weseli, Casa de Corazon
 434. Magdalena Barbaruk, kulturoznawczyni
 435. Olga Smoleń, kulturoznawczyni
 436. Paulina Antoniak, freelancerka
 437. Natalia Trybus, menadżerka Działu Obsługi Klienta
 438. Igor Beczek, tłumacz języka angielskiego
 439. Klaudia Miłoszewska, Specjalistka ds. mediów społecznościowych, kulturoznawczyni
 440. Bogu Gojdz, reżyserka
 441. Jarek Tokarski, reżyser
 442. Jakub Siwiński, alpinista
 443. Barbara Bruks, tłumaczka
 444. Weronika Łuczkowska, lekarz
 445. Katarzyna Elert, lekarka
 446. Natalia Jakacka, lekarka
 447. Paulina Łopatniuk, lekarka, Patolodzy na klatce
 448. Antonina Adamczyk, psycholog
 449. Beata Malińska, absolwentka Psychologii UW
 450. Joanna Karwan, Uniwersytet Warszawski
 451. Karol Górecki, Uniwersytet Jagielloński
 452. Sara de Virion, pielęgniarka
 453. Maja Czepiel, lekarka w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 454. Dominika Rykała, przyszła lekarka
 455. Karolina Lewińska, polonistka
 456. Urszula Strzałka, pedagog
 457. Michał Mazur, pedagog specjalny
 458. Anna Gotowska, prawniczka
 459. Artur Duda, prawnik
 460. Marta Duda-Gryc, tłumaczka
 461. Marek Mackiewicz, tłumacz
 462. Lidka Wasilewska, bibliotekarz
 463. Bartosz Popkowski, analityk
 464. Maria Gaj, analityczka
 465. Katarzyna Nowacka, dziennikarka
 466. Agnieszka Stasiczak, lekarz
 467. Maya Cygańska, lekarka weterynarii
 468. Karolina Pietrzykowska, lekarka stażystka
 469. Zuzanna Gmitrzak, osoba lgbtq+, studentka pielęgniarstwa
 470. Charlie Charek Nowak, osoba transpłciowa
 471. Katarzyna Kowalska, studentka psychologii
 472. Szymon Kułakowski, aktywista
 473. Julian Kiełbicki, aktywista
 474. Natalia Niedźwiecka, nauczyciel
 475. Lilianna Menazyk, przedszkolanka
 476. Adelina Cimochowicz, artystka wizualna
 477. Magdalena Marciniak-Cąkała, redaktorka
 478. Martyna Terelak, redaktor podręczników szkolnych
 479. Paweł Bytner, nauczyciel akademicki
 480. Maja Białek, nauczycielka akademicka
 481. Katarzyna Stefaniak, filolożka
 482. Aleksander Ignatowski, behawiorysta
 483. Oskar Szymanski, ksiegowy
 484. Joanna Gromadzka, pedgagożka specjalna
 485. Justyna Szpanowska, Rada Krajowa partii RAZEM
 486. Julia Wiśniewska, partia Razem
 487. Julian Bień, partia Razem
 488. Małgorzata Joanna Adamczyk, partia Razem
 489. Michał Filipowicz, partia Razem
 490. Róż Dembajka, partia Razem
 491. Chrystian Talik, partia Razem
 492. Piotr Dawidziuk, partia Razem
 493. Kamil Maczuga, partia Razem
 494. Zofia Pilecka, partia Razem
 495. Jakub Przybysz, partia Razem
 496. Piotr Nowacki, partia Razem
 497. Katarzyna Wójcicka, partia Razem
 498. Jerzy Ochman, partia Razem
 499. Jakub Przybysz, partia Razem
 500. Aleksandra Wolny, partia Razem
 501. zespół administratorów partii Społem
 502. Piotr Dąbrowski, partia Społem
 503. Paweł Goliński, Lewica Razem
 504. Zofia Jurek, Lewica Razem
 505. Alicja Lisiak, Nowa Lewica
 506. Weronika Woźniak, Młodzi Razem
 507. Jan Szwanda, Młodzi Razem
 508. Jan Bottos, Młodzi Razem
 509. Weronika Woźniak, Młodzi Razem
 510. Norbert Madura, Młodzi Razem
 511. Lauren Liberda, Młodzi Razem
 512. Rin Sobania, Młodzi Razem
 513. Maciej Rajczak, Młoda Lewica
 514. Jakub Karpiński, FMS
 515. Dawid Socha, FMS
 516. Tomasz Rowiński, FMS
 517. Hubert Fidali, FMS
 518. Jakub Pietrzak, FMS
 519. Tolly Elpis Kulczycki, Osoba Sekretarna ds. Międzynarodowych FMS
 520. Lu Olszewska, Biuro Posłanki Agnieszki Dziemianowicz – Bąk
 521. Filip Stępień, student Uniwersytetu Śląskiego, Młoda Lewica
 522. Marcin Kochański, socjalista
 523. Paweł Chról, Klub Hebrajski
 524. Piotr Mandera, Uniwersytet Warszawski
 525. Kai Szelągowski, socjolog
 526. Tomasz Sikora, wykładowca
 527. Maciej Bosak, feminista
 528. Magdalena Kreft, zwykła kobieta
 529. Przemysław Szczygieł, nauczyciel akademicki
 530. Marlena Nowak, farmaceuta
 531. Aleksandra Ita Tomczak, kobieta oraz osoba z macicą
 532. Renata Orłowska, pracownica socjalna, aktywiska, osoba z niepełnosprawnością
 533. Krystyna Kupiszewska, tłumaczka
 534. Zuzanna Kozieł, tłumaczka
 535. Magdalena Rabsztyn-Anioł, tłumaczka
 536. Agata Lipińska, doradczyni sportowa
 537. Alicja Wilkowska, motion designer
 538. Anna Osiewała, logistyk
 539. Bartłomiej Repak, logistyk
 540. Agnieszka Wanag, logistyk
 541. Magdalena Pająk, aktywistka
 542. Matylda Konarska, przeciw hipokryzji katolickiej
 543. Sandra Wieszalka, mama na cały etat
 544. Dorota Kowalska, farmaceutka
 545. Dorota Pikul, programistka
 546. Anna Mikołajczyk, mikrobiolożka
 547. Joanna Kowalska, referent
 548. Karolina Fijał, lektorka
 549. Olga Drozd, fizjoterapeuta
 550. Iwona Olczyk, obywatelka
 551. Magdalena Pokorska, tłumaczka
 552. Ula Idzikowska, freelance dziennikarka
 553. Paweł Durmała, programista
 554. Sylwia Możejko, pracownik samorządowy
 555. Małgorzata Faron, pracownik biurowy
 556. Monika Górecka, pracownik biurowy
 557. Michalina Biedrzycka, pracownik biurowy
 558. Teo Willim, pracownik magazynowy
 559. Emilia Postulka, pracownica branży mediowej
 560. Maria Błędowska, project specialist
 561. Piotr Mika, PR specialist
 562. Paulina Czerwicka, manager
 563. Monika Saganowska, informatyczka
 564. Iga Kowalik, specjalista ds. rozwoju produktu
 565. Marta Stawicka, spec. multimedialny
 566. Paulina Drozd, doradca klienta
 567. Bartosz Tarnowski, I SLO „Bednarska”
 568. Agnieszka Puzan, laborantka
 569. Aleksander Majewski, projektant
 570. Weronika Lazurek, filolożka
 571. Szymon Szyszka, muzyk, pianista
 572. Krzysztof Bożejewicz, tłumacz audiowizualny
 573. Zuzanna Filingier, sojuszniczka
 574. Joanna Kaniewska, sojuszniczka
 575. Wiktor Matlakiewicz, ojciec kotom
 576. Paweł Klu, osoba LGBTQ+
 577. Gabriela Orzoł, osoba LGBTQ+
 578. Barbara Nowakowska, tatuator
 579. Weronika Bartczak, koordynator zespołu
 580. Maciej Żywioł, lider zespołu developerskiego
 581. Hanna Popławska, programistka
 582. Karolina Kuczkowska, programistka
 583. Alekandra Wyskiel, programistka
 584. Laura Czajka, programistka
 585. Paweł Kasperowicz, programista
 586. Mateusz Lipowicz, programista
 587. Paweł Bialas, fizyk/programista
 588. Mariusz Butrykowski, bibliotekarz
 589. Monika Nestorowicz, aktywistka
 590. Anna Sobczyk, inż. informatyk
 591. Maciej Kurzyk, tłumacz
 592. Emilia Kolus, testerka automatyzująca
 593. Aleksandra Dzwierzyńska, specjalista ds. Marketingu internetowego
 594. Tamara R, wieś kaszubska
 595. Ania Włodarczyk, muzyczka
 596. Mariusz Waliszewski, wolny zawód
 597. Konrad Nowicki, rekruter
 598. Paweł Przybylski, politolog
 599. Nikita Szyło, programistum
 600. Agnieszka Wać, programistka, przewodnik, tłumacz
 601. Jakub Szymkowiak, korpopracownik
 602. Anna Karolina Kaczmarczyk, artystka sztuk wizualnych
 603. Jacek Schindler, nauczyciel akademicki
 604. Aleksandra Noruk, pielęgniarka
 605. Anna Piechowiak, tłumacz
 606. Kamil Jankowski, ekspert IT
 607. Filip Skowronek, specjalista mediów społecznościowych
 608. Adam Makszewski, lekarz
 609. Małgorzata Bromboszcz, lekarka
 610. Michał Konieczny, pracownik IT
 611. Paulina Bartoszek, konsultant HR
 612. Marta Trojanowska, grafik komputerowy
 613. Michał Dąbrowski, grafik
 614. Tola Łysakowska, graficzka
 615. Sylwia Szczęśniak, graficzka
 616. Agata Polcyn, aktywistka
 617. Aleksandra Kochańska, kosmetolog
 618. Joanna Płaszewska, producent
 619. Robert Szymczak, copywriter
 620. Aleksandra Moras, kuratorka
 621. Aleksander Nieumierzycki, grafik
 622. Krzysztof Zaremba, SEO
 623. Przemysław Staszek, laborant
 624. Hanna Jędrzejewska, fizjoterapeutka
 625. Julia Szczepańska, architekt
 626. Paweł Marmulewski, kelner
 627. Agnieszka Pietrzak, redaktorka
 628. Mateusz Zdanowicz, dziennikarz z branży rozrywkowej
 629. Mari Hendry, osoba niebinarna
 630. Urszula Kozak, fryzjerka
 631. Kamila Pokój, lingwistka
 632. Linda Niczke, osoba z macicą
 633. Karolina Karlinska, Train Manager
 634. Radek Tęcza, Troubleshooter
 635. Wioleta Socha, Application developer
 636. Łukasz Majda, specjalista ds. aktuarialnych
 637. Rysiek Wisniewski, kolejarz emeryt
 638. Lilianna Bielak, barmanka
 639. Łukasz Perucki, muzyk
 640. Aleksandra Wojnowska, sprzedawca
 641. Monika Kraszewska-Gołaś, przedsiębiorczyni
 642. Margo Kubiscik, przedsiębiorczyni
 643. Artur Maziarczyk, logistyk
 644. Aleksandra Jańczak, programistka
 645. Angela Getler, artystka
 646. Frey Stępień, absolwent UŚ
 647. Izabela Bogusławska, artystka
 648. Wojciech Puś, artysta
 649. Ago Tragarz, kasjerka TR Warszawa
 650. Artur Nowrot, człowiek pióra
 651. Jakub Sajkowski, poeta, tłumacz, lektor
 652. Jacek Kmak, gej
 653. Danuta Ryś, Mama na etacie
 654. Aleksandra Okoń, pracownica korporacji
 655. Marta Przybyło, pracowniczka ngo
 656. Stanisław Kamiński, artysta grafik
 657. Monika Olszewska, artystka
 658. Diana Cereniewicz, Community and Content Manager
 659. Małgorzata Lamot, Merchandiser
 660. Wiktoria Sarka, Call Center
 661. Jan Czepiel, kurier
 662. Agata Świderska, handlowiec
 663. Aleksy Wójtowicz, krytyk, historyk sztuki
 664. Nikoleta Wyszer, chemiczka
 665. Kornelia Jankowska, pisarka
 666. Adam Czarnecki, analityk
 667. Tomasz Grabala, człowiek
 668. Janusz Dudek, emeryt
 669. Kaja Skowronska, socjolożka
 670. Karolina Lewis, grafik
 671. Oliwia Świerszcz, grafik
 672. Miki Cackowski, montażysta wideo
 673. Bartłomiej Baran, pracownik wydawnictwa
 674. Justyna Bołoz, pracownica samorządowa, aktywistka LGBT
 675. Julia Pałejko, socjolożka
 676. Małgorzata Pietrzak, Specjalistka ds. Kontroli Wewnętrznych
 677. Wincenty Karpiński, artysta
 678. Sara Walasik, osoba designerska
 679. Joanna Wojtczak, księgowa
 680. Sabina Sielicka, księgowa
 681. Karolina Kopera, księgowa
 682. Gabriela Grzelak, badaczka
 683. Agata Adamczuk, aktywistka
 684. Blanka Remisz, front-end developer
 685. Natan Krygier, nauczyciel
 686. Jan Zawadzki, fotograf
 687. Piotr Wierzbicki, tłumacz
 688. Maciej Bednarski, IT
 689. Urszula Dancewicz, programistka
 690. Urszula Wawrzyńczyk, sojuszniczka
 691. Anna Trzeciak, sojuszniczka
 692. Aleksandra Gołębiowska, sojuszniczka
 693. Agnieszka Białek, sojuszniczka
 694. Karolina Prusińska, sojuszniczka
 695. Magdalena Kramer, sojuszniczka
 696. Karolina Kuś, sojuszniczka
 697. Anna Sergiel, człowiek
 698. Mieszko Saktura, pilot dronów
 699. Kalina Tyrkiel, projektantka treści
 700. Justyna Pis, sozolog
 701. Marta Przybyszwska, Obywatelki RP
 702. Marta Kobryn, Obywatelka Polski
 703. Emilia Ostrowska, Obywatel Polski
 704. Małgorzata Waschto, obywatelka tego kraju
 705. Katarzyna Paprota, dziennikarka, działaczka
 706. Rachela Durka, rozsierdzona
 707. Dominik Głuszczak, Bezrobotny
 708. Piotr Aleksander Kowalczyk, RiGCz
 709. Zuzanna Wlk, niezależny aktywista
 710. Sam Ewa Majkut, osoba niebinarna
 711. Kacper Kodura, osoba Panseksualna
 712. Aleksandra Czekalska, uczennica, przyjaciółka wielu osób niebinarnych
 713. Agata Kreska
 714. Antoine Veniant
 715. Delfina Kardaś-Kotlicka
 716. Maja Czajkowska 
 717. Emilia Walkiewicz
 718. Robert Dąbrowski
 719. Arkadiusz Wiśniewski
 720. Stanisław Stolarz
 721. Hanna Szukalska
 722. Krzysztof Gajda
 723. Małgorzata Penkalla
 724. Marta Marczykowska-Górecka
 725. Katarzyna Derda
 726. Natan Borczuch
 727. Kamil Błoch
 728. Piotr Parulski
 729. Ewa Sieja
 730. Joanna Zimmermann
 731. Marta Myszak
 732. Mateusz Zagórski
 733. Faustyna Przywara
 734. Aleksandra Taran
 735. Iza Jagodzińska
 736. Zuzanna Zielińska
 737. Julia Apanasewicz
 738. Olga Czarniecka
 739. Piotr Masierak
 740. Klaudia Górnik
 741. Weronika Grądys
 742. Małgorzata Świtalska
 743. Katarzyna Gawęcka
 744. Agata Kreska
 745. Iwona Janczarek
 746. Paweł Maciejewski
 747. Grzegorz Zieliński
 748. Michał Rudziński
 749. Daniel Chrząstowski
 750. Daria Sidor
 751. Agnieszka Naborowska
 752. Anna-Maria Siwińska
 753. Jan Popielarski
 754. Olga Jurczuk
 755. Krzysztof Ceran
 756. Piotr Leszczyński
 757. Kinga Stańczak
 758. Mar Bogdanis
 759. Joanna Gamracy
 760. Ryszard Andrzejewski
 761. Ewa Gawin
 762. Aleksandra Awdymirzec
 763. Natalia Radom
 764. Melisa Jachymska
 765. Magdalena Adamus
 766. Felix Olszewski
 767. Jagoda Giurg
 768. Piotr Nowak
 769. Maria Strzelecka
 770. Marta Grygoruk
 771. Monika Cichecka
 772. Sky Kaczmarczyk
 773. Marta Kraszewska
 774. Agnieszka Wichrowska
 775. Karina Styczynska
 776. Stefa Marchwiówna
 777. Marek Jezior
 778. Dorota Majzer
 779. Stanisław Kachniewski
 780. Joanna Okraska
 781. Kamila Anna Wyroślak
 782. Maja Głogowska
 783. Laura Dębska
 784. Weronika Puchała
 785. Szymon Nowak
 786. Małgorzata Sowa
 787. Krzysztof Drożyński
 788. Sky Kaczmarczyk
 789. Klaudia Łączyńska
 790. Julia Szwesta
 791. Anna Dzięgielewska
 792. Eśka Możejko
 793. Aniela Bocheńska
 794. Maja Brzana
 795. Robert Sonek
 796. Marcin Olesiński
 797. Aleksandra Koleśnik
 798. Dominika Gołąb
 799. Zuzanna Lucewicz
 800. Marcin Bełza
 801. Katarzyna Derda
 802. Zuzanna Zdunek
 803. Anna Wierzchowska
 804. Emilia Szulc
 805. Dominik Kłak
 806. Janette Lulek Sopolińska
 807. Katarzyna Kowalczyk-Zaleśna
 808. Sandra Szyszka
 809. Justyna Jakubowicz
 810. Katarzyna Wójcickz
 811. Justyna Zgórska
 812. Grzegorz Markoń
 813. Katarzyna Teresa Peplinska
 814. Anna Czajka-Kalinowska
 815. Klaudia Drozdowska
 816. Justyna Korzeniowska
 817. Aleks Szałecki
 818. Joanna Olbryś
 819. Martyna Szydłowska
 820. Anna Sęk
 821. Agata Zmyj
 822. Natalia Kolodziejska
 823. Martyna Równiak
 824. Dominika Marika Sochacka
 825. Agnieszka Wichman
 826. Anna Stachowicz
 827. Karro Adamiec
 828. Tomasz Bułat
 829. Katarzyna Trzcińska
 830. Felix Olszewski
 831. Julia Suchocka
 832. Michał Rutkowski
 833. Małgorzata Tyburska
 834. Piotr Czerniawski
 835. Antoine Veniant
 836. Olga Michrowska
 837. Patrycja Niedźwiecka
 838. Adam Malarz
 839. Anna Zygmunt
 840. Daria Lisowska
 841. Małgorzata Sowa
 842. Martyna Tokarska
 843. Emilia Harzyńska
 844. Maria Garnek
 845. Aleksandra Klimek-Lipnicka
 846. Maria Lesiak
 847. Paulina Kron
 848. Wiktoria Stańczyk
 849. Justyna Jaworska, Uniwersytet Warszawski
 850. Oliwia Kozioł, Uniwersytet Jagielloński
 851. Iwo Goryca, Uniwersytet Jagielloński
 852. Jagoda Nosal, Wydział Anglistyki UAM
 853. Olga Ostrowska, studentka Instytutu Kultury Polskiej UW
 854. Alicja Grams, Studentka Medycyny Weterynaryjnej na SGGW
 855. Magdalena Gugnacka, studentka psychologii
 856. Mikołaj Stachowiak, student dziennikarstwa
 857. Ewelina Bierć, studentka Politechniki Śląskiej
 858. Zuzanna Bolikwoska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW
 859. Maria Górska, Studentka Filologii Angielskiej na UW
 860. Aleksandra Maliszewska, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studentka
 861. Barbara Omilian, Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka
 862. Polie Młodzianowskie, studencie Instytutu Kultury Polskiej UW
 863. Igor Fedorowicz, student etnologii UW
 864. Maja Landsberg, studentka, Uniwersytet Warszawski
 865. Rafał Kalinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student
 866. Noemi Dymarska, Uniwersytet Jagielloński, studentka
 867. Grzegorz Warcholak, student archeologii
 868. Vlad Safronov, student, Uniwersytet Warszawski
 869. Dawid Biały, Student fizyki UW
 870. Michał Krzykawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 871. Zuzanna Waleczek, studentka Politechniki Wrocławskiej
 872. Kacper Cartaillac, uczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 873. Klaudia Podgajna, studentka psychologii
 874. Anna Posmykiewicz, Lund University
 875. Anna Piniewska, studentka UW
 876. Alicja Barankiewicz, studentka PW
 877. Agata Nalikowska, studentka filologii polskiej
 878. Marta Żukowska, studentka
 879. Angelika Kalinowska, studentka
 880. Weronika Raurowicz, studentka
 881. Kamila Jóźków, studentka
 882. Magdalena Konieczek, studentka
 883. Jaga Kądziela, studentka
 884. Joanna Keler, studentka
 885. Bartosz Woźniak, student
 886. Marianna Micińska, studentka
 887. Małgorzata Terpiłowska, student
 888. Martyna Rembielak, student
 889. Daniel Wietrzykowski, student
 890. Weronika Pruchnicka, studentka
 891. Adriana Bromberg, studentka
 892. Martyna Pinuszewska, studentka
 893. Alicja Bielańska, studentka
 894. Anna Trzoch, student
 895. Witold Loska, student
 896. Piotr Lewandowski, student
 897. Filip Rabiej, student
 898. Gabriela Pezda, studentka
 899. Marcin Pietrusiak, student
 900. Paulina Gąsiewska, studentka
 901. Klaudia Gawrońska, studentka
 902. Aleksandra Szostek, studentka
 903. Izabella Danielska, studentka
 904. Ewa Grabek, studentka
 905. Karolina Pawlik, studentka
 906. Viktoria Koziol, studentka
 907. Zuzanna Jagodzińska, studentka
 908. Marta Trębacka, studentka
 909. Tomasz Bogdaniuk, student
 910. Paulina Gąsiewska, studentka
 911. Bartosz Tomala, student
 912. Marta Grabowska, osoba studencka
 913. Marta Kalka, studentka, osoba queerowa
 914. Bartosz Basiński, student
 915. Agata Guńková, studentka
 916. Wojciech Futro, student
 917. Aga Wójcik, student
 918. Hanna Skawska, studentka
 919. Dawid Ciuła, student
 920. Michał Belowski, student
 921. Aleks Stachurski, student
 922. Karolina Kotowska, studentka
 923. Olga Pecio, studentka
 924. Andrzej Głuszak, student UW
 925. Maja Gruca, student UG
 926. Dorota Roskowska, artystko, testerko oprogramowania
 927. Stanisław Chludziński, student Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie
 928. Jo Żukowska, studentka Uniwersytetu Warszawskiego
 929. Patryk Korzeniewski, student weterynarii
 930. Radosław Stoszek, student analityki medycznej
 931. Magdalena Halina Czepkowska, studentka prawa
 932. Katarzyna Piecuch, studentka UJ
 933. Linda Marczak, student UJ
 934. Izu Marcinkowska, studentka, socjologia AGH
 935. Karolina Wiśniewska, studentka psychologii UJ
 936. Joanna Lewicka, studentka psychologii i seksuologii
 937. Hanna Jaśkiewicz, studentka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 938. Aleksandra Kochańska, absolwentka ASP w Gdańsku
 939. Sabina Kuczkowska, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego
 940. Wiktoria Frankiewicz, studentka UAM w Poznaniu
 941. Martyna Malinowska, Uniwersytet Śląski
 942. Kinga Wałęcak, japonistka
 943. Wiktoria Cebula, student Medycyny
 944. Paulina Litaniuk, student
 945. Kamil Wojtoń, student
 946. Maciej Walczuk, student
 947. Julian Sumisu, student
 948. Jakub Szwedowicz, student
 949. Magda Szpanowska, studentka
 950. Agnieszka Bylina, studentka
 951. Anna Babisz, studentka
 952. Roksana Rackmann, student
 953. Patrycja Burghardt, studentka
 954. Wojciech Popławski, student grafiki
 955. Martyna Michałowska, studentka
 956. Jagoda Janczewska, studentka
 957. Agata Albrey, studentka
 958. Zuzanna Kubik, studentka
 959. Alicja Herda, studentka
 960. Błażej Krzywicki, Student UG
 961. Sasza Okoń, student UG
 962. Kacper Kotras, student UG
 963. Jakub Roggenbuck, student PW
 964. Misza Łubiński, student psychologii, UAM
 965. Kinga Kubacka, studentka prawa
 966. Martyna Pietrzyk, studentka
 967. Kaja Obolewicz, studentka
 968. Sara Kubiak, studentka
 969. Gabriela Chomiczewska, studentka
 970. Adrianna MatusIak, osoba studiująca
 971. Dominik Muzyk, student
 972. Patryk Kaźmierczak, student
 973. Alicja Czepli, studentka
 974. Patrycja Wojtecka, student
 975. Marta Gołębiowska, studentka
 976. Maria Lewandowska, studentka
 977. Klaudia Soborska, student
 978. Michał Jankowski, student
 979. Miriam Sokołowska, studentka
 980. Joanna Gintowt, studentka
 981. Aleksandra Hacia, studentka
 982. Klaudia Miłoszewska, studentka
 983. Mikołaj Ferenc, student filozofii
 984. Monika Osiak, studentka
 985. Jacek Wąsik, student
 986. Tomasz Jabłoński, student
 987. Agnieszka Pawlik, studentka
 988. Maria Jakubczak, studentka
 989. Maciej Mróz, student
 990. Natalia Madej, student
 991. Marta Magnuszewska, student
 992. Nicolas Vidler, student
 993. Magdalena Wrońska, studentka
 994. Alicja Jasińska, studentka
 995. Joanna Kopiec, studentka
 996. Norbert Biedrzycki, student
 997. Zofia Wrońska, studentka
 998. Philip Melkowski, student
 999. Katarzyna Szybalska, student
 1000. Patrycja Janoszka, studentka
 1001. Karolina Dorociak, studentka
 1002. Amelia Broda, studentka
 1003. Monika Mytnik, studentka
 1004. Julia Radzięta, studentka
 1005. Anna Mazur, studentka PK
 1006. Błażej Krzywicki, student UG
 1007. Ada Czerwińska, studentka UAM
 1008. Halina Lewandowska, studentka UAM
 1009. Wojciech Sławnikowski, student UAM
 1010. Dominika Ptasińska, Studentka UW
 1011. Weronika Kozaczuk, Uniwersytet Jagielloński, studentka
 1012. Karo Zacharski, student sztuki
 1013. Julia Gołkowska, studentka
 1014. Anna Kurach, studentka
 1015. Weronika Michalak, student
 1016. Piotr Kowalczyk, Student
 1017. Michalina Kawa, maturzystka
 1018. Magdalena Borysiak, uczennica liceum
 1019. Agnieszka Kulawik, uczennica liceum
 1020. Wiktoria Asyngier, uczeń liceum
 1021. Jan Dobkowski, uczeń liceum
 1022. Adam Gos, uczeń liceum
 1023. Nadia Korzeń, licealistka
 1024. Zuzanna Kownacka, licealistka, graficzka
 1025. Michael Samael Lawranc, licealista
 1026. Beata Bujdasz, uczennica i sojuszniczka osób transpłciowych
 1027. Weronika Janowska, uczennica liceum
 1028. Kaja Szykowna, uczennica liceum
 1029. Christa Guzowska, uczennica liceum
 1030. Mikołaj Wlizło, uczeń
 1031. Joanna Kołakowska, uczennica
 1032. Mateusz Jacoszek, uczeń
 1033. Wiktor Nu Maciejewski, uczeń
 1034. Ailin Sumara, uczennica
 1035. Wiktoria Miedziak, uczennica
 1036. Zofia Sroka, uczennica
 1037. Amelia Mazur, uczeń
 1038. Jules Bodnar, uczeń
 1039. Gabriel Kundera, uczeń
 1040. Miłosz Durski, uczeń
 1041. Barbara Idzikowska, uczennica
 1042. Klaudia Węsora, uczennica
 1043. Aniela Markowska, uczennica
 1044. Joanna Adamiak, uczennica
 1045. Aleksandra Budnik, uczennica liceum
 1046. Marta Kuleta, uczeń
 1047. Adam Kuźma, uczeń
 1048. Maja Kapica, uczeń
 1049. Mateusz Olksowski, uczeń
 1050. Maks Myśków, uczeń
 1051. Agata Okoń, uczennica
 1052. Edward Wenerski, uczeń
 1053. Marta Horbajczuk, uczeń
 1054. Oleg Kuczma, uczeń
 1055. Korneliusz Bodzan, uczeń

Listę uzupełniamy.