Open letter against transphobia in Gazeta Wyborcza and Wysokie Obcasy

List otwarty w sprawie transfobii na łamach Wysokich Obcasów i Gazety Wyborczej

Z rosnącym niepokojem obserwujemy coraz wyraźniej zaznaczające się w mediach jawnie transfobiczne tendencje. W związku z tym kierujemy do Redakcji oraz Osób pracujących w szeroko pojętych mediach niniejszy apel o szczególną wrażliwość w relacjonowaniu tematów które mogą dotyczyć praw osób transpłciowych oraz o zaprzestanie publikowania jawnie transfobicznych wypowiedzi.