Analiza policji jako instytucji symetrystycznej na użytek konkursu MNW „Anty-nagrody LGBT”

Poniższa analiza ma na celu wsparcie merytoryczne stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza w realizacji konkursu „Anty-nagrody LGBT+”. Na prośbę stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, stowarzyszenie Lobby LGBTQ poddało analizie instytucję policji. Struktura [1] krytyki policji koncentrują się na: historii i zbrodniach założycielskich policji; filozofii i działaniach stojących za jej scentralizowaniem po xvii wieku; jej roli w utrzymaniu […]