List otwarty w sprawie transfobii na łamach Wysokich Obcasów i Gazety Wyborczej

Szanowny Zespole Redakcyjny Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów,

z rosnącym niepokojem obserwujemy coraz wyraźniej zaznaczające się w mediach jawnie transfobiczne tendencje. W związku z tym kierujemy do Redakcji oraz Osób pracujących w szeroko pojętych mediach niniejszy apel o szczególną wrażliwość w relacjonowaniu tematów które mogą dotyczyć praw osób transpłciowych oraz o zaprzestanie publikowania jawnie transfobicznych wypowiedzi.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na następujące publikowane na Waszych łamach artykuły: wywiady Krystyny Romanowskiej z Urszulą Kuczyńską oraz Kayą Szulczewską, felieton “A co jeśli osoba z macicą woli być kobietą” Katarzyny Szumlewicz z 8 stycznia oraz opublikowany, później zdjęty i przedrukowany przez TVPInfo (sic!)  list do redakcji “Mamo, mam udawać osobę niebinarną? Nie chcę!” z 11 stycznia oraz wypowiedzi w mediach społecznościowych Katarzyny Szumlewicz oraz Ewy Kalety.

Publikacje te prezentują wprost nienawistne stanowiska rodem z najgorszych populistycznych  bulwarówek, powielają stereotypy zaczerpnięte z amerykańskich i brytyjskich akcji propagandowych oraz, co najistotniejsze, ramię w ramię z polskim rządem napędzają kampanię nienawiści wprost pogarszającą sytuację osób transpłciowych, najbardziej wrażliwej grupy w społeczności LGBTQ.

Na końcu listu umieszczamy skróconą analizę wybranych fraz z wymienionych artykułów oraz statystyki i pobieżny opis sytuacji w Wielkiej Brytanii, gdzie samozwańcze „radykalne feministki”, działają z wprost fundamentalistycznie religijnymi organizacjami przeciwko nie tylko regulacjom prawnym mającym na celu poprawę sytuacji zdrowotnej osób niecisnormatywnych, ale i w celu zmiany postaw społecznych względem tej grupy.

Nienawiść nie jest poglądem. Samookreślenie mianem „feministki” nie zwalnia z odpowiedzialności za szerzenie postaw pełnych manipulacji i pogardy. Deklaracja braku transfobicznych poglądów i intencji nie wystarcza do uzyskania legitymacji publicznego wygłaszania transfobicznych deklaracji w imię źle pojętej inkluzywności. Dawanie platformy transfobicznym aktywistkom wzmacnia uprzedzenia dotyczące osób transpłciowych w społeczeństwie, daje przyzwolenie na przemoc i kontynuowane może prowadzić do dramatycznego pogorszenia warunków życia osób transpłciowych w Polsce, w tym wyraźnego wzrostu zagrożenia autoagresją i samobójczą śmiercią.

Apelujemy przede wszystkim o to, żebyście zaprzestali publikacji nienawistnych, tendencyjnych i manipulacyjnych tekstów i jasno nazwali TERFizm mową nienawiści, tak, jak nazywacie nią homofobię. Oczekujemy że podejmiecie prace strukturalne w kierunku uwrażliwienia redakcji na kwestie dotyczące osób niecisnormatywnych, które nie skończą się na jednym szkoleniu antydyskryminacyjnym. Oczekujemy również oficjalnych przeprosin opublikowanych na łamach Gazety Wyborczej i Wysokich Obcasów w tekście ustalonym z nami, podpisanych przez wszystkie osoby należące do zespołów redakcyjnych obu pism. Ponadto, w ramach zadośćuczynienia oczekujemy przekazania darowizn na rzecz oddolnych grup samopomocowych działających na rzecz osób transpłciowych za pomocą i pośrednictwem Funduszu Dla Odmiany. 

Nic o nas bez nas. Jest dla nas priorytetem, by we wszelkich debatach odnoszących się do jakichkolwiek kwestii dotyczących osób niecisnormatywnych wybrzmiewał również nasz ­ – tychże osób – ­ głos.

Wiemy, że nie jesteście medium LGBTQ+ mimo incydentalnych starań w tym kierunku. Rozumiemy, że może nie być to dla was priorytet. Tym bardziej oczekujemy, że refleksyjnie skonfrontujecie się z faktem, że przez ostatnie tygodnie aktywnie przyczyniałyście się do krzywdzenia społeczności osób transpłciowych i weźmiecie odpowiedzialność za każde słowo publikowane na waszych łamach.

Analiza, statystyki i źródła poniżej.

Lista organizacji oraz ponad tysiąc osób sygnatariackich dalej.

Lobby LGBTQ

Analiza

Według tekstów Wysokich Obcasów [1] [2] i Gazety Wyborczej [3] [4]:

 1. określanie się jako TERF miałoby być przedmiotem do dumy (TERF – ang: trans-exclusionary radical feminist – czyli osoba zasłaniająca swoje transfobiczne uprzedzenia rzekomym feminizmem);
 2. tworzycie fałszywe przekonanie, że transpłciowość opiera się na obniżaniu wartości cisnormatywnych kobiet, a dla społeczności osób transpłciowych słowo „kobieta” miałoby być obraźliwe;
 3. przytaczacie absurdalny zarzut zbyt niskiego procentowego udziału osób transpłciowych w populacji ogólnej, by zasadne było liczenie się z ich potrzebami, ponadto pozwoliliście na podważanie doświadczeń grup osób marginalizowanych;
 4. umniejszacie prawo do przeprowadzenia krytyki przez społeczność LGBTQ i sprowadzacie jej działalność edukacyjną oraz samo istnienie do „linczu”, „mizoginii”, programu „autorytarnego” czy „faszystowskiego” (co stanowi bezpośrednią kalkę z „totalitaryzmu ideologii LGBT” z ust Kai Godek i abp. Gądeckiego), a określenia neutralne płciowo nazywacie „nowomową”;
 5. insynuujecie, że społeczność osób trans wymusza tranzycję na innych, w tym na dzieciach;
 6. zrównujecie wprost orientację psychoseksualną i tożsamość płciową z subkulturowością, nie rozróżniając ich zarazem od koniecznej do przetrwania w queerfobicznym społeczeństwie własnej tożsamości zbiorowej i kultury;
 7. normalizujecie podważanie faktu istnienia transpłciowości i niebinarności przez prezentowanie ich jako „pogląd”;
 8. pozwalacie na szydzenie tożsamości płciowej osób transpłciowych;
 9. według publikowanych przez was tekstów społeczność osób transpłciowych miałaby masowo solidaryzować się z osobami je prześladującymi – TERFkami, a nie sama z sobą;
 10. demonizujecie społeczność osób transpłciowych budując fałszywy wizerunek grupy skupionej wokół wysyłania gróźb śmierci, podczas gdy według przytoczonych badań to ta właśnie grupa jest systematycznie prześladowana;
 11. bezkrytycznie zakładacie, że autorami takich pogróżek jest cała społeczność, a nie poszczególne osoby (posługujecie się przy tym dowodami anegdotycznymi i jednostkowymi);
 

Statystyki

Jak wskazuje raport Kampanii Przeciw Homofobii, Lambdy Warszawa i Fundacji Trans-Fuzja za lata 2015-16 pod redakcją Magdaleny Świder i dr. Mikołaja Winiewskiego [5], blisko 42.4% osób transpłciowych w Polsce ocenia swoje życie negatywnie. 69.7% czuje się samotnie. Tylko 26.4% nigdy nie miało myśli samobójczych. Odsetek osób LGBTQ z poważnymi objawami depresji jest pięć razy wyższy niż w populacji ogólnej i ciągle rośnie. Badanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2020 r. [6] pokazuje,że 59% osób trans ukrywa swoją tożsamość w szkole i niemal 20% osób trans odchodzi z lub zmienia szkołę ze względu na bycie osobą LGBTI. Ponadto 46% osób trans doświadczyło prześladowania ze względu na bycie osobą LGBTI w ostatnim roku. Dramatyczne złe warunki życia osób niecisnormatywnych sprawiają, że tak proste działania jak zwracanie się do osoby transpłciowej jej właściwym imieniem i poprawnymi zaimkami jest już odczuwalne jako znacząca zmiana i zmniejsza ryzyko depresji o 65% (Journal of Adolescent Health) [7].

Jak wskazują brytyjskie dane [8], od czasu prowadzonej w Zjednoczonym Królestwie anty-transpłciowej kampanii zapoczątkowanej w 2018 roku właśnie poprzez bezrefleksyjne szerzenie mitów i teorii spiskowych, której kulminacją była strategiczna dezinformacja ze strony znanych mediów jak The Guardian czy BBC, zbrodnie z nienawiści w tym kraju wzrosły o 81%. Możecie w Polsce tego uniknąć, jeśli się opamiętacie i przestaniecie oferować medialną przestrzeń nienawistnym i pełnym przekłamań treściom.

Źródła

[1] Romanowska Krystyna (2020) Kaya Szulczewska: Hejterów mam od prawa do lewa. Tutaj jesteśmy nazywane TERF, a na prawicy – feminazistkami wywiad https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,80530,26642402,na-prawo-feminazistka-na-lewo-terf.html

[2] Romanowska Krystyna (2020) Mam wątpliwości, czy zamiana „kobiet” na „osoby z macicami” to postawa lewicowa wywiad https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,26597103,kobiety-w-polsce-jeszcze-nie-zajely-miejsca-na-scenie.html

[3] Szumlewicz Katarzyna (2021) A co, jeśli „osoba z macicą” woli być „kobietą”? felieton https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26670955,a-co-jesli-osoba-z-macica-nie-chce-byc-tak-nazywana.html

[4] List do redakcji (2021) Mamo, mam udawać osobę niebinarną? Nie chcę! Ale nie chcę też stracić przyjaciół https://wyborcza.pl/7,162657,26675267,mamo-mam-udawac-osobe-niebinarna-nie-chce-ale-nie-chce-tez.html obecnie na https://www.tvp.info/51767004/mamo-mam-udawac-osobe-niebinarna-skasowany-list-czytelniczki-gazety-wyborczej-opublikowany-w-calosci-cenzura-po-lewicowej-nagonce-tvp-info

[5] Świder, M., Winiewski, M. (red.). (2017). Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015–2016, Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii. https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Sytuacja-spoleczna-oso%CC%81b-LGBTA-w-Polsce-raport-za-lata-2015-2016.pdf

[6] Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2020), A long way to go for LGBTI equality https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results

[7] Stephen T. Russell, Ph.D.Amanda M. Pollitt, Ph.D.Gu Li, Ph.D.Arnold H. Grossman, Ph.D. (2018) Journal of Adolescent Health https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(18)30085-5/fulltext

[8] Calderwood Imogen (2019) Transgender Hate Crimes Soar by 81% in England, Scotland, and Wales https://www.globalcitizen.org/en/content/transgender-hate-crime-rise-england-wales-scotland/

Daj znać innym:
Facebook
Twitter

Osoby sygnatariackie

Oprócz ponad 1100 osób pod listem podpisują się: Trans-Fuzja, Miłość Nie Wyklucza, Grupa Stonewall, Kampania Przeciw Homofobii, Rada Języka Neutralnego, Grupa Ponton, a także Seks Work Polska, Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna, Kolektyw PyRA, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych oraz kolektyw Plakaciary Przeciw Przemocy wobec Kobiet.

Pod listem podpisały się osoby członkowskie z grup: TęczUJ, Queer UW, Tęczowy Białystok, Stan Równości – Bydgoszcz,  Tęczówka, Tęczowe Opole oraz oddolne grupy samopomocowe społeczności trans-płciowej: Fundusz Solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz i Grupa Nieustającej Pomocy

Solidarność ze społecznością okazały także osoby z: Aborcyjny Dream Team, Marsz dla bezpiecznej aborcji, Asfera, Amnesty International, Bezpestkowe, Toruńska Brygada Feministyczna, Wykluczamy Wykluczenia i lewicowych organizacji politycznych (Lewica Razem, Młoda Lewica, Nowa Lewica, Akcja Socjalistyczna, Federacja Młodych Socjalistów).

List podpisały osoby o zróżnicowanym statusie społecznym – przedstawiciele i przedstawicielki niemal wszystkich zawodów. Ponadto, prócz silnej reprezentacji środowiska akademickiego w postaci naukowców i naukowczyń z UAM, UJ, UG, UW, UŚ, UZ i Polskiej Akademii Nauk zebrałyśmy podpisy setki młodych osób w trakcie procesu edukacji. 

Formularz został zamknięty 20 stycznia. Osoby, którym zależy na dopisaniu do listu, prosimy o podanie swoich danych i afiliacji poprzez: [email protected]

 1. Ada Czerwińska, Studentka UAM

 2. Ada Kossowska-Sułek, edukatorka w instytucjach kultury

 3. Ada Tronina Kosterkiewicz , Rzeczovnik

 4. Adam Czarnecki, analityk

 5. Adam Gos, uczeń liceum

 6. Adam Kaliszewski, blog Pańska Skórka

 7. Adam Kuźma, uczeń

 8. Adam Makszewski, lekarz

 9. Adam Malarz

 10. Adam Urgoł

 11. Adelina Cimochowicz, artystka wizualna

 12. Adrian, Demokraci Ziemi Sanockiej

 13. Adriana Bromberg, studentka

 14. Adrianna MatusIak, osoba studiująca

 15. Adrianna Palus, Kolektyw PyRA (Poznański Ruch Antyfaszystowski)

 16. Aga Wójcik, student

 17. Agata Adamczuk, aktywistka

 18. Agata Albrey, studentka

 19. Agata Dziuban, Sex Work Polska

 20. Agata Flak, Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna

 21. Agata Guńková, studentk

 22. Agata Janicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 23. Agata Joanna Cyganiewicz, psychoterapeuta

 24. Agata Kreska

 25. Agata Lipińska, doradczyni sportowa

 26. Agata Nalikowska, studentka filologii polskiej

 27. Agata Okoń, uczennica

 28. Agata Pankow, filolożka języka hiszpańskiegoo

 29. Agata Polcyn, aktywistka

 30. Agata Świderska, handlowiec

 31. Agata Waszkiewicz, doktorantka

 32. Agata Zmyj

 33. Agnieszka Aura Weseli , Casa de Corazon

 34. Agnieszka Białek, sojuszniczka

 35. Agnieszka Bylina, studentka

 36. Agnieszka Kocznur, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 37. Agnieszka Kulawik, uczennica liceum

 38. Agnieszka Marcinkowska, Matka Polka Tęczowa

 39. Agnieszka Matlakiewicz, nauczycielka języka polskiego jako obcego

 40. Agnieszka Naborowska

 41. Agnieszka Pawlik, studentka

 42. Agnieszka Pietrzak, redaktorka

 43. Agnieszka Puzan, laborantka

 44. Agnieszka Stasiczak, lekarz

 45. Agnieszka Stuczyńska, Stowarzyszenie Tęczówka
 46. Agnieszka Staszyńska, Wykluczamy Wykluczenia

 47. Agnieszka Szczepaniak, Stowarzyszenie Nomada

 48. Agnieszka Szmit-Morze, Pracownicza Demokracja

 49. Agnieszka Wać, programistka, przewodnik, tłumacz

 50. Agnieszka Wanag, logistyk

 51. Agnieszka Wichman

 52. Agnieszka Wichrowska

 53. Agnieszka Wiciak, Fundacja Q

 54. Agnieszka Ziemińska, lektorka

 55. Agnieszka Ziemińska, SDNH UW

 56. Agnieszka Zygmunt, członkini wspierająca Miłość Nie Wyklucza

 57. Agnieszka Żuchowska-Arendt, tłumaczka literatury

 58. Ago Tragarz, kasjerka TR Warszawa

 59. Ahmed Goldstein, rysownik

 60. Ailin Sumara, uczennica

 61. Aldona Sikorska, Kierowniczka księgarni

 62. Alekandra Wyskiel, programistka

 63. Aleks Stachurski, student

 64. Aleks Szałecki

 65. Aleks Wentykier, aktywista na rzecz osób transpłciowych

 66. Aleksander Ignatowski, behawiorysta

 67. Aleksander Jasiak, Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy” w Centrum Nauki Kopernik

 68. Aleksander Majewski, projektant

 69. Aleksander Nieumierzycki, grafik

 70. Aleksander Ziemny, doktorant

 71. Aleksandra Awdymirzec

 72. Aleksandra Błońska, psychiatra

 73. Aleksandra Bochenek, Amnesty International Manchester

 74. Aleksandra Budnik, uczennica liceum

 75. Aleksandra Czekalska, uczennica, przyjaciółka wielu osób niebinarnych

 76. Aleksandra Dzwierzyńska, specjalista ds. Marketingu internetowego

 77. Aleksandra Filipowicz, Ekonomistka/Graficzka

 78. Aleksandra Gołębiowska, sojuszniczka

 79. Aleksandra Grzesiak, Business Analyst

 80. Aleksandra Hacia, studentka

 81. Aleksandra Ita Tomczak, kobieta oraz osoba z macicą

 82. Aleksandra Janusz-Kamińska, Department od Cell Biology, Emory University

 83. Aleksandra Jańczak, programistka

 84. Aleksandra Kalbarczyk, Prawnik

 85. Aleksandra Klimek-Lipnicka

 86. Aleksandra Kluczyk, pracownica seksualna

 87. Aleksandra Kochańska, absolwentka ASP w Gdańsku

 88. Aleksandra Kochańska, kosmetolog

 89. Aleksandra Koleśnik

 90. Aleksandra Kossak, Stowarzyszenie Tęczówka

 91. Aleksandra Kraszczyńska, psychotraumatolożka

 92. Aleksandra Maliszewska, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, studentka

 93. Aleksandra Moras, kuratorka

 94. Aleksandra Noruk, pielęgniarka

 95. Aleksandra Okoń, pracownica korporacji

 96. Aleksandra Radomiak,

 97. Aleksandra Stawińska, księgowa

 98. Aleksandra Szostek, studentka

 99. Aleksandra Śmigielska, Uniwersytet Jagielloński

 100. Aleksandra Taran

 101. Aleksandra Wojnowska, sprzedawca

 102. Aleksandra Wolny, partia Razem

 103. Aleksy Wójtowicz, krytyk, historyk sztuki

 104. Alex Miętkiewicz, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 105. Alexander Rakowski, doktorant

 106. Alicja Barankiewicz, studentka PW

 107. Alicja Bielańska, studentka

 108. Alicja Czepli, studentka

 109. Alicja Grams, Studentka Medycyny Weterynaryjnej na SGGW

 110. Alicja Herda, studentka

 111. Alicja Jasińska, studentka

 112. Alicja Kamaj, Studentka

 113. Alicja Lemańska, Nic o Nas Bez Nas – Strajk

 114. Alicja Lisiak, Nowa Lewica

 115. Alicja Mogielska, konserwatorka zabytków

 116. Alicja Okrasińska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 117. Alicja Płoszczynska, Administrator

 118. Alicja Wilkowska, motion designer

 119. Alicja Zachariasiewicz, prawniczka

 120. Alin Szewczyk,

 121. Alona Sikorska, kierowniczka księgarni

 122. Amanda Waliszewska, Hakierka.pl

 123. Amelia Broda, studentka

 124. Amelia Mazur, uczeń

 125. Ami Wroblew, działaczx społecznx

 126. Andrea Vos, Rada Języka Neutralnego

 127. Andrzej Głuszak, student UW

 128. Andrzej Pietkiewicz, tłumacz

 129. Angela Getler, artystka

 130. Angelika Kalinowska, studentka

 131. Angelika Wrona, Tęcza Po Burzy

 132. Ania Włodarczyk, muzyczka

 133. Aniela Bocheńska

 134. Aniela Markowska, uczennica

 135. Anita Pustoła, Inicjatywa Sekspozytywna; partia Społem

 136. Anna Anzulewicz, psycholog, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski

 137. Anna Babisz, studentka

 138. Anna Czajka-Kalinowska

 139. Anna Ćwiękała, nauczycielka

 140. Anna Dzięgielewska

 141. Anna Gotowska, prawniczka

 142. Anna Karolina Kaczmarczyk, artystka sztuk wizualnych

 143. Anna Klimek, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ

 144. Anna Kluska, ilustrator

 145. Anna Kurach, studentka

 146. Anna Lica, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 147. Anna Macioszek, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski

 148. Anna Maria Łozińska , Aktywistka Centrum Praw

 149. Anna Mazur, studentka PK

 150. Anna Mermon, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 151. Anna Mikołajczyk, mikrobiolożka

 152. Anna Miłoszewska, Psycholog

 153. Anna Osiewała, logistyk

 154. Anna Piechowiak, tłumacz

 155. Anna Pietrucha, Skandynawistka

 156. Anna Piniewska, studentka UW

 157. Anna Piwowarska, Zakład Koreanistyki Uniwersytet Warszawski

 158. Anna Posmykiewicz, Lund University

 159. Anna Prus, Marsz dla bezpiecznej aborcji

 160. Anna Sergiel, człowiek

 161. Anna Sęk

 162. Anna Sobczyk, inż. informatyk

 163. Anna Stachowicz

 164. Anna Tess Gołębiowska, Rada Języka Neutralnego

 165. Anna Trzeciak, sojuszniczka

 166. Anna Trzoch, student

 167. Anna Wiatrowska, Queerowyfeminizm

 168. Anna Wierzchowska

 169. Anna Zajdel, Atakamakata

 170. Anna Zygmunt

 171. Anna-Maria Siwińska

 172. Antoine Veniant

 173. Antoni Sikorski, nauczyciel

 174. Antoni Werner, rodzic feminista pacyfista

 175. Antoni Zając, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

 176. Antonina Adamczyk, psycholog

 177. Antonina Kwiatkowska, Założycielka Instytutu Danych z Dupy

 178. Archie Pałka, Rada Języka Neutralnego

 179. Arkadiusz Wiśniewski

 180. Artur Czechowski, programista

 181. Artur Duda, prawnik

 182. Artur Maziarczyk, logistyk

 183. Artur Nowrot, człowiek pióra

 184. Askaniusz Jachimowski, psychiatra

 185. Barbara Bruks, tłumaczka

 186. Barbara Brzezicka, OZZ Inicjatywa Pracownicza

 187. Barbara Cygan, Femikotki

 188. Barbara Grobler, Spółdzielnia Ogniwo

 189. Barbara Idzikowska, uczennica

 190. Barbara Le Nart , nauczycielka

 1. Barbara Milicent, uczennica

 2. Barbara Nowaczyk, teatrologia, UAM

 3. Barbara Nowakowska, tatuator

 4. Barbara Omilian, Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka

 5. Barbara Stańko-Jurczyńska, Feministyczna Akcja Kreatywna, studentka

 6. Bartek Lis, socjolog

 7. Bartłomiej Baran, pracownik wydawnictwa

 8. Bartłomiej Janiczak, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych

 9. Bartłomiej Mazur, radca prawny

 10. Bartłomiej Repak, logistyk

 11. Bartosz Basiński, student

 12. Bartosz Gluba, menedżer

 13. Bartosz Popkowski, analityk

 14. Bartosz Tarnowski, I SLO „Bednarska”

 15. Bartosz Tomala, student

 16. Bartosz Woźniak, student

 17. Basia Konopka, studenka Wydziału Architektury

 18. Beata Bujdasz, uczennica i sojuszniczka osób transpłciowych

 19. Beata Malińska, absolwentka Psychologii UW

 20. Beata Paluszek, urzędniczka

 21. Beata Smugaj, Lisie Sprawy

 22. Blanka Remisz, front-end developer

 23. Błażej Krzywicki, student UG

 24. Bogna Ostrowska, Queer UW

 25. Bogu Gojdz, reżyserka

 26. Bożena Przyłuska, Kongres Świeckości i Warszawski Strajk Kobiet

 27. Charlie Charek Nowak, osoba transpłciowa

 28. Christa Guzowska, uczennica liceum

 29. Chrystian Talik, Partia Razem

 30. Claudia Snochowska-Gonzalez, naukowczyni

 31. Dag Fajt, Fundusz Solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz

 32. Dagmara Zając, Pedagog

 33. Damian Kowal, poeta

 34. Damian Luty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 35. Dan Dudkowsk,

 36. Daniel Choliński, Specjalista ds. E-commerce

 37. Daniel Chrząstowski

 38. Daniel Pax, Inicjatywa na rzecz zwierząt Basta!

 39. Daniel Wietrzykowski, student

 40. Danuta Ryś, Mama na etacie

 41. Danuta Zakurzewska, emerytowana nauczycielka

 42. Daria Lisowska

 43. Daria Niedziółka, Wykluczamy Wykluczenia

 44. Daria Salwerowicz, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych

 45. Daria Sidor

 46. Dariusz Lisowski, LOBBY LGBTQ+

 47. Dawid Biały, Student fizyki UW

 48. Dawid Ciuła, student

 49. Dawid Ligocki, Marsz Równości w Koszalinie

 50. Dawid Socha, FMS

 51. Delfina Kardaś-Kotlicka

 52. Diana Cereniewicz, Community and Content Manager

 53. Diana Krzyżanowska, Koło Naukowe MyGender

 54. Dobro Hada-Jasikowska, artystka osoba queerowa

 55. Dobrochna Smółka – uczennica liceum, osoba świadoma i pragnąca wzajemnego szacunku

 56. Dominik Głuszczak, Bezrobotny

 57. Dominik Haak, psycholog, seksuolog

 58. Dominik Kłak

 59. Dominik Muzyk, student

 60. Dominik Sęczkowski, Społeczny Bytom

 61. Dominik Simlat, renhoelder art

 62. Dominika Artyszuk, studentka antropologii

 63. Dominika Bulska, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski

 64. Dominika Ciesielska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 65. Dominika Daź, prawniczka

 66. Dominika Gołąb

 67. Dominika Marika Sochacka

 68. Dominika Muzyk, Student

 69. Dominika Ptasińska, Studentka UW

 70. Dominika Rykała, przyszła lekarka

 71. Dominika Sakwa, Inspektor

 72. Dominika Szymańska, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników Tęczuj

 73. Dorota Banasik, Panna

 74. Dorota Dowgiel, psychotraumatolożka

 75. Dorota Grochala, blogerka

 76. Dorota Koszal, Akcja Socjalistyczna

 77. Dorota Kowalska, farmaceutka

 78. Dorota Majzer

 79. Dorota Pikul, programistka

 80. Dorota Roskowska, artystko, testerko oprogramowania

 81. dr Alicja Fidowicz, Uniwersytet Jagielloński

 82. dr Anna Anzulewicz, psycholog wykładowca akademicki

 83. dr Anna Dżabagina, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 84. dr Barbara Borkowska, Katedra Biologii Człowieka, Uniwersytet Wrocławski; Wykluczamy Wykluczenia

 85. dr Bartek Lis, socjolog, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

 86. dr hab. Ewa Pawelec, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

 87. dr hab. Igor Piotrowski, Instytut Kultury Polskiej UW

 88. dr hab. Jacek Staniszewski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 89. dr hab. Magdalena Sikorska, literaturoznawczyni

 90. dr hab. Paulina Kramarz, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 91. dr hab. prof. Jacek Staniszewski, Akademia Sztuki

 92. dr hab. prof. Wojciech Śmieja, Uniwersytet Śląski

 93. dr inż. Anna Adamczyk, programistka analityczka

 94. dr Jagoda Budzik, Uniwersytet Wrocławski

 95. dr Joanna Jędrzejewska-Szmek,  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

 96. dr Joanna K. Malinowska, Wydział Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 97. dr Joanna Ostrowska, Gender Studies UW

 98. dr Karolina Łukasik, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

 99. dr Kornelia Sobczak, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

 100. dr Krystian Szadkowski, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 101. dr Łukasz Smuga, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski

 102. dr Maciej Skowera, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 103. dr Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

 104. dr Magdalena Kozłowska, Uniwersytet Warszawski

 105. dr Maja Białek, nauczycielka akademicka

 106. dr Marcin Wieczerzycki, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 107. dr Marcin Zarod, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

 108. dr Maria Dębińska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 109. dr Marta Tymińska, wykładowczyni akadmicka

 110. dr Marta Zboralska, historyczka sztuki, UCL i University of Essex 

 111. dr Mikołaj Ratajczak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 112. dr Olga Drath, analityczka danych

 113. dr Rafał Majka, kulturoznawca, aktywista lewicowy i LGBTQ

 114. dr Sabina Twardowska, Społeczna Akademia Nauk

 115. dr Stanisław Krawczyk, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 116. dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

 117. dr Zuzanna Hertzberg, artystka sztuk wizualnych

 118. dr. hab. Jakub Gomułka, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 119. Edward Wenerski, uczeń

 120. Edyta Baker, Fundacja Trans-Fuzja

 121. Elżbieta Podleśna, Aktywistka

 122. Emil Głowacki, artysta, student MISHiS

 123. Emilia Bartkowska-Młynek, Olsztyński Marsz Równości

 124. Emilia Harzyńska

 125. Emilia Kolus, testerka automatyzująca

 126. Emilia Korona, Grupa Ponton

 127. Emilia Makówka, Własny Spokój

 128. Emilia Ostrowska, Obywatel Polski

 129. Emilia Ostrowska, Obywatel Polski

 130. Emilia Postulka, Pracownica branży mediowej

 131. Emilia Szulc

 132. Emilia Walkiewicz

 133. Emilia Wiśniewska, Fundacja Trans-Fuzja

 134. Emily Julia Roche , Brown University

 135. Emma Borowiec, Kasjerka

 136. Ernest Figiel, Stowarzyszenie Asfera

 137. Eśka Możejko

 138. Ewa Bujacz, Lewogram

 139. Ewa Furgał, Dziewczyna w spektrum

 140. Ewa Gawin

 141. Ewa Grabek, studentka

 142. Ewa Owerczuk, Aktywistka studentka Uniwersytetu

 143. Ewa Owerczuk, aktywistka, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego

 144. Ewa Sieja

 145. Ewa Sładek, studentka

 146. Ewa Stoecker, UJ

 147. Ewan Mrozek, artysta

 148. Ewelina Bierć, studentka Politechniki Śląskiej

 149. Ewelina Matelewicz, Koalicja Antyfaszystowska, Marsz dla bezpiecznej aborcji

 150. Ezra Dzwoniarek, Grupa Nieustającej Pomocy

 151. Faustyna Przywara

 152. Felix Olszewski

 153. Filip Brzeźniak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 154. Filip Chudy, Akcja Socjalistyczna

 155. Filip Kania, Grupa Nieustającej Pomocy

 156. Filip Leszczyński, Wydział Filozoficzny UAM

 157. Filip Rabiej, student

 158. Filip Skowronek, specjalista mediów społecznościowych

 159. Filip Stępień, student Uniwersytetu Śląskiego, Młoda Lewica

 160. Finka Heynemann, Grupa Ponton

 161. Franciszek Krawczyk, Wydział Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 162. Franciszek Sobieraj, Nowe Peryferie

 163. Frey Stępień, absolwent UŚ

 164. Gabe Wilczyńska, Inicjatywa Pracownicza

 165. Gabi Grela, Nowa Fala Aktywizmu

 166. Gabriel Kundera, uczeń

 167. Gabriela Chomiczewska, studentka

 168. Gabriela Grzelak, badaczka

 169. Gabriela Orzoł, osoba LGBTQ+

 170. Gabriela Pezda, studentka

 171. Gabriela Wysocka, Komiks „Zmęczeni Codziennością”

 172. Gabriela Żurawowicz,

 173. Ginny Nawrocka, Stowarzyszenie Stan Równości

 174. Goś Kożuszek,

 175. Grzegorz „Lifyen” Żak, Fundacja Trans-Fuzja, Angry Trans, Transbros

 176. Grzegorz Jarosław Rybak, Edinburgh Queer Colective

 177. Grzegorz Lifyen Żak , Fundacja Trans-Fuzja Angry

 178. Grzegorz Markoń

 179. Grzegorz Warcholak, student archeologii

 180. Grzegorz Zieliński

 181. Halina Lewandowska, studentka UAM

 182. Hanek Alex, Federacja Anarchistyczna

 183. Hanna D,

 184. Hanna Jaśkiewicz, studentka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 185. Hanna Jędrzejewska, fizjoterapeutka

 186. Hanna Jurkowska, uczennica

 187. Hanna Maria Zagulska, Stowarzyszenie Grupa Stonewall

 188. Hanna Popławska, programistka

 189. Hanna Skawska, studentka

 190. Hanna Szukalska

 191. Hanna Tarkowska, uczennica

 192. Helena de Cleyre, trans-research.pl

 193. Helena Gottre, Nauczycielka

 194. Helena Jędrzejczak, Stowarzyszenie Asfera

 195. Hubert Fidali, FMS

 196. Hyacinth Tsao, Rada Języka Neutralnego

 197. Iga Kowalik, specjalista ds. rozwoju produktu

 198. Igor Beczek, tłumacz języka angielskiego

 199. Igor Fedorowicz, student etnologii UW

 200. Igor Langer, pracownik socjalny

 201. Ika Graboń, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych

 202. Ingrid Jurczak, Grupa Nieustającej Pomocy

 203. inż. Mia Czerwińska, Nippon Institute of Technology

 204. Iryna Miashchankina, organizacja studencka TęczUJ

 205. Ivi , Grafik

 206. Iwo Goryca, Uniwersytet Jagielloński

 207. Iwona Janczarek, natemat.pl

 208. Iwona Oberman, copywriter

 209. Iwona Olczyk, obywatelka

 210. Iwona Olejniczak, doktorantka

 211. Iza Jagodzińska

 212. Izabela Bednarczyk, Informatyk

 213. Izabela Bogusławska, artystka

 214. Izabela Pawłowska, KN Seksuologii APS

 215. Izabela Szewczak, Ludzki Głos. Bo Trzeba

 216. Izabella Danielska, studentka

 217. Izu Marcinkowska, studentka, socjologia AGH

 218. Jacek Kmak, gej

 219. Jacek Schindler, nauczyciel akademicki

 220. Jacek Wąsik, student

 221. Jaga Kądziela, student

 222. Jagna Chrulska, osoba macicą

 223. Jagoda Dolińska, nauczyciel, wychowawca

 224. Jagoda Giurg

 225. Jagoda Janczewska, studentka

 226. Jagoda Nosal, Wydział Anglistyki UAM

 227. Jakub Barankiewicz, redaktor serwisu musiclovers.pl

 228. Jakub Gomułka, Instytut Filozofii i Socjologii

 229. Jakub Karpiński, FMS

 230. Jakub Kostewicz, artysta

 231. Jakub Krzeski, Praktyka Teoretyczna

 232. Jakub Mikoszewski, nauczyciel biologii

 233. Jakub Pietrzak, FMS

 234. Jakub Przybysz, Członek Partii Razem

 235. Jakub Przybysz, partia Razem

 236. Jakub Roggenbuck, student PW

 237. Jakub Sajkowski, poeta tłumacz lektor

 238. Jakub Siwiński, alpinista

 239. Jakub Skoczek, artysta

 240. Jakub Szwedowicz, student

 241. Jakub Szymkowiak, korpopracownik

 242. Jakub Wieczorek, Instytut Filologii Angielskiej UWr

 243. Jakub Żaczek, Komitet Obrony Praw Lokatorów

 244. Jan Bottos, Młodzi Razem

 245. Jan Burek, European University Institute

 246. Jan Burzyński, Active Communication & Translation

 247. Jan Czepiel, kurier

 248. Jan Dobkowski, uczeń liceum

 249. Jan Popielarski

 250. Jan Szmidt, architekt

 251. Jan Szwanda, Młodzi Razem

 252. Jan Świerszcz, psycholog psychoterapeuta

 253. Jan Zawadzki, fotograf

 254. Janette Lulek Sopolińska

 255. Janusz Dudek, emeryt

 256. Janusz Omyliński, Autor bloga

 257. Jarek Tokarski, reżyser

 258. Jerzy Ochman, partia Razem

 259. Jędrzej Kraszewski, Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado

 260. Jo Żukowska, studentka Uniwersytetu Warszawskiego

 261. Joanna Adamiak, uczennica

 262. Joanna Cala-Wroblewska, matka dziecka transpłciowego

 263. Joanna Gamracy

 264. Joanna Gierzyńska, Akcja Socjalistyczna

 265. Joanna Gintowt, studentka

 266. Joanna Głuszek, Tęczowy Białystok

 267. Joanna Grabska, Studentka pedagogiki

 268. Joanna Gromadzka, pedgagożka specjalna

 269. Joanna Kaniewska, sojuszniczka

 270. Joanna Karwan, Uniwersytet Warszawski

 271. Joanna Keler, studentka

 272. Joanna Kołakowska, uczennica

 273. Joanna Kopiec, studentka

 274. Joanna Kowalska, referent

 275. Joanna Kurowska, psycholog

 276. Joanna Lewicka, studentka psychologii i seksuologii

 277. Joanna Melon, Acca

 278. Joanna Okraska

 279. Joanna Olbryś

 280. Joanna Płaszewska, producent

 281. Joanna Surman, uczennica

 282. Joanna TwoHearts Żuchowicz , osoba niebinarna

 283. Joanna Wojtczak, księgowa

 284. Joanna Ziemna, student UAM

 285. Joanna Zimmermann

 286. Joanna Zyszkowska

 287. Joanna Żelek, aktywistka

 288. Jolanta Prochowicz, Fundacja Camera Femina

 289. Judyta Grandzicka

 290. Jules Bodnar, uczeń

 291. Julia Apanasewicz

 292. Julia Dąbrowska

 293. Julia Duczmal, Studentka Uniwersytetu

 294. Julia Gnatowska, Artist

 295. Julia Gołkowska, studentka

 296. Julia Kata, Fundacja Trans-Fuzja

 297. Julia Kłos, student

 298. Julia Marcinkowska, Wydział Psychologii, University of Aberdeen

 299. Julia Minasiewicz, Działacz społeczny artysta

 300. Julia Niemiec, dziennikarka freelancerka

 301. Julia Olenkiewicz, Feministyczna Akcja Kreatywna

 302. Julia Pałejko, socjolożka

 303. Julia Plebańska, artystka

 304. Julia Radzięta, studentka

 305. Julia Suchocka

 306. Julia Szczepańska, architekt

 307. Julia Szwesta

 308. Julia Trepkowska, specjalistka ds. social mediów

 309. Julia Wiśniewska, partia Razem

 310. Julia Zięba, University of Aberdeen

 311. Julian Bień, partia Razem

 312. Julian Kiełbicki, aktywista

 313. Julian Sumisu, student

 314. Julian W. Skowronek, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ

 315. Julita Szczepańska, Architekt

 316. Justyna Bołoz, pracownica samorządowa, aktywistka LGBT

 317. Justyna Famuła, nauczyciel

 318. Justyna Jakubowicz

 319. Justyna Jaworska, Uniwersytet Warszawski

 320. Justyna Korzeniowska

 321. Justyna Pis, sozolog

 322. Justyna Samolińska, OZZ Inicjatywa Pracownicza

 323. Justyna Struzik, socjolożka

 324. Justyna Stypaniak, osoba LGBT mieszkająca w UK

 325. Justyna Szklarczyk, Fiszki Polityki

 326. Justyna Szpanowska, Rada Krajowa partii RAZEM

 327. Justyna Zgórska

 328. Ka – transpłciowa dziewczyna, blogka.pl

 329. Katarzyna Malinowska, Grupa Nieustającej Pomocy, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

 330. Kacper Cartaillac, uczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

 331. Kacper Kodura, osoba Panseksualna

 332. Kacper Kokoszka, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ

 333. Kacper Kotras, student geografii Uniwersytetu Gdańskiego

 334. Kacper Szweda, Kolektyw OPÓR

 335. Kaczorek Ola, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

 336. Kai Szelągowski, socjolog

 337. Kaja Obolewicz, studentka

 338. Kaja Skowronska, socjolożka

 339. Kaja Szykowna, uczennica liceum

 340. Kajetan Łukomski, Oramics

 341. Kalina Tyrkiel, projektantka treści

 342. Kamil Błoch

 343. Kamil Jankowski, ekspert IT

 344. Kamil Kuhr, Koło Naukowe MyGender, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 345. Kamil Maczuga, partia Razem

 346. Kamil Wojtoń, student

 347. Kamila Anna Wyroślak

 348. Kamila Jóźków, studentka

 349. Kamila Kuryło, Codziennik Feministyczny

 350. Kamila Pokój, lingwistka

 351. Kamille Piechaczyk, Dziewuchy Berlin

 352. Karina Styczynska, W imie rownosci wszystkich

 353. Karo Zacharski, student sztuki

 354. Karol Czesak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 355. Karol Górecki, Uniwersytet Jagielloński

 356. Karol Grygoruk, RATS Agency

 357. Karol Ludwikowski, Rock’n’Karol

 358. Karolina Dorociak, studentka

 359. Karolina Duber, Uniwersytet Jagielloński

 360. Karolina Fijał, lektorka

 361. Karolina Gierszewska, Aborcyjny Dream Team

 362. Karolina Grenda, Rada Języka Neutralnego

 363. Karolina Janiak, aktywistka na rzecz praw człowieka

 364. Karolina Karlinska, Train Manager

 365. Karolina Kelia, Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado

 366. Karolina Kiembłowska, lekarka

 367. Karolina Kopera, księgowa

 368. Karolina Kotowska, studentka

 369. Karolina Kowalska, uczeń

 370. Karolina Kuczkowska, programistka

 371. Karolina Kuś, sojuszniczka

 372. Karolina Lewandowska, GAM

 373. Karolina Lewińska, polonistka

 374. Karolina Lewis, grafik

 375. Karolina Micuła, art-Aktywistka

 376. Karolina Pawlik, studentka

 377. Karolina Pietrzykowska, lekarka stażystka

 378. Karolina Prusińska, sojuszniczka

 379. Karolina Więckiewicz, Fundacja Trans-Fuzja

 380. Karolina Wiśniewska, studentka psychologii UJ

 381. Karolina Ziętek, psycholog

 382. Karro Adamiec

 383. Kasia Babis, rysowniczka

 384. Kasia Koczułap, Co z tym seksem?

 385. Katarzyna Augustynek, sojuszniczka

 386. Katarzyna Belka, Studentka

 387. Katarzyna Benda, Grupa Ponton

 388. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Zwierz Popkulturalny

 389. Katarzyna Derda

 390. Katarzyna Dranczewska, studentka UW

 391. Katarzyna Dziedzic, nauczycielka

 392. Katarzyna Elert, lekarka

 393. Katarzyna Gawęcka

 394. Katarzyna Klejna, Manifa Toruńska

 395. Katarzyna Kowalczyk-Zaleśna

 396. Katarzyna Kowalska, studentka psychologii

 397. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, reporterka

 398. Katarzyna Lewandowska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 399. Katarzyna Łuczak, chemiczka

 400. Katarzyna Makowska, Tęczowy Białystok

 401. Katarzyna Musiał, Absolwentka Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

 402. Katarzyna Niedziółka,

 403. Katarzyna Nowacka, dziennikarka

 404. Katarzyna Oskroba, architektka 

 405. Katarzyna Pabich, architekt

 406. Katarzyna Paprota, dziennikarka, działaczka

 407. Katarzyna Piecuch, studentka UJ

 408. Katarzyna Podkowska, lekarz

 409. Katarzyna Rafa, aktywistka

 410. Katarzyna Rybotycka, Pedagożka

 411. Katarzyna Stefaniak, filolożka

 412. Katarzyna Szustow, KULTURA

 413. Katarzyna Szybalska, student

 414. Katarzyna Teresa Peplinska, Koło Naukowe Sznirele Perele, UWr

 415. Katarzyna Trzcińska

 416. Katarzyna Urbańska, pracownica korporacji

 417. Katarzyna Wieczór, psycholożka

 418. Katarzyna Woźny, Inkluzywna Mowa

 419. Katarzyna Wójcicka, partia Razem

 420. Katarzyna Żebrowska, referentka techniczna na

 421. Keri Szafir, TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

 422. Kinga Kubacka, studentka prawa

 423. Kinga Słota, członek Amnesty International

 424. Kinga Stańczak

 425. Kinga Wałęcak, japonistka

 426. Kira Nin Ratyńska, Space Forest Art

 427. Kister Awchack, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 428. Klara Sielicka-Baryłka, antropolożka kultury, edukatorka

 429. Klara Siemianowska

 430. Klaudia Drozdowska

 431. Klaudia Gawrońska, studentka

 432. Klaudia Górnik

 433. Klaudia Łączyńska

 434. Klaudia Miłoszewska, Specjalistka ds. mediów społecznościowych, kulturoznawczyni

 435. Klaudia Miłoszewska, studentka

 436. Klaudia Podgajna, studentka psychologii

 437. Klaudia Soborska, student

 438. Klaudia Węsora, uczennica

 439. Konrad Matyjaszek, Edinburgh Queer Collective, Instytut Slawistyki PAN

 440. Konrad Nowicki, rekruter

 441. Kornelia Jankowska, pisarka

 442. Kornelia Sobczak, Instytut Kultury Polskiej UW

 443. Korneliusz Bodzan, uczeń

 444. Krystian Krużel, księgowy

 445. Krystyna Kobierska, Tęczowy Białystok

 446. Krystyna Kupiszewska, tłumaczka

 447. Krzysztof Bożejewicz, tłumacz audiowizualny

 448. Krzysztof Ceran

 449. Krzysztof Drożyński

 450. Krzysztof Gajda

 451. Krzysztof Herman, Koło Naukowe Myśli Lewicowej Uniwersytet Śląski

 452. Krzysztof Zaremba, SEO

 453. Kuba Gawron, współorganizator Marszów Równości w Rzeszowie

 454. Kuba Piwowar, Uniwersytet SWPS

 455. Lan Pham, laski+ grają w kosza

 456. Laura Czajka, programistka

 457. Laura Dębska

 458. Laura Kusiak, Wydawnictwo Czarna Owca

 459. Lauren Liberda, Młodzi Razem

 460. lek. wet. Maya Cygańska, lekarka weterynarii

 461. Lena Rodziewicz, Fabryka Równości

 462. Lidka Wasilewska, bibliotekarz

 463. Lilianna Bielak, barmanka

 464. Lilianna Menazyk, przedszkolanka

 465. Linda Marczak, student UJ

 466. Linda Niczke, osoba z macicą

 467. Lu Olszewska, Biuro Posłanki Agnieszki Dziemianowicz – Bąk

 468. Lucien Gaszyński, Dumni i Wściekli oraz Stop Bzdurom

 469. Ludmiła Lipska, Wolny Niebinarystan

 470. Łaja Szkło, osoba pisząca

 471. Łania Madej, najgroźniejsza pedałka

 472. Łucja Sędzikowska, Rada Języka Neutralnego

 473. Łukasz Koszałka, PG

 474. Łukasz Kozak, Akcja Socjalistyczna

 475. Łukasz Kraj, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 476. Łukasz Majda

 477. Łukasz Perucki, muzyk

 478. Łukasz Smuga, Uniwersytet Wrocławski

 479. Łukasz Żurek, Wydział Polonistyki UW

 480. Maciej Bednarski, IT

 481. Maciej Bosak, feminista

 482. Maciej Bulanda, Historyk politolog

 483. Maciej Kruszka, Stowarzyszenie Tęczowe Opole

 484. Maciej Kurzyk, tłumacz

 485. Maciej Mandelt, Stowarzyszenie Nomada

 486. Maciej Marcisz, wydawca, autor

 487. Maciej Markiewicz, doktorant UW

 488. Maciej Mróz, student

 489. Maciej Pilch, Grupa Ponton

 490. Maciej Przybyłowicz, Student psycjologii UJ, osoba członkowska Tęczuj

 491. Maciej Rajczak, Młoda Lewica

 492. Maciej Walczuk, student

 493. Maciej Żywioł, lider zespołu developerskiego

 494. Magda Doborzyńska, absolwentka ASP w Gdańsku

 495. Magda Szpanowska, studentka

 496. Magda Wrobel, prawnik

 497. Magdalena Adamus

 498. Magdalena Baran, Ludzki Głos. Bo Trzeba

 499. Magdalena Barbaruk, kulturoznawczyni

 500. Magdalena Borysiak, uczennica liceum

 501. Magdalena Chuchracka, Queer Activist

 502. Magdalena Cielecka, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 503. Magdalena Damazyn, uczennica liceum

 504. Magdalena Gugnacka, studentka psychologii

 505. Magdalena Halina Czepkowska, studentka prawa

 506. Magdalena Jurecka, operatorka maszyn, studentka

 507. Magdalena Kaczmarczyk,

 508. Magdalena Konieczek, Student Uniwersytetu UAM

 509. Magdalena Kos, OSA UW

 510. Magdalena Kramer, sojuszniczka

 511. Magdalena Kreft, zwykła kobieta

 512. Magdalena Marciniak-Cąkała, redaktorka

 513. Magdalena Mijas, psycholożka

 514. Magdalena Pająk, aktywistka

 515. Magdalena Pokorska, tłumaczka

 516. Magdalena Rabsztyn-Anioł, tłumaczka

 517. Magdalena Sowa, tatuator

 518. Magdalena Strzałkowska, scenarzystka

 519. Magdalena Wójcik, jidyszystka

 520. Magdalena Wrońska, studentka

 521. Magdalena Zioło, Uczennica

 522. Maja Białek, nauczycielka akademicka

 523. Maja Brzana

 524. Maja Buk, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych

 525. Maja Cisek

 526. Maja Czajkowska, Zwykły szary człowiek

 527. Maja Czepiel, lekarka w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 528. Maja Głogowska

 529. Maja Gruca, student UG

 530. Maja Heban

 531. Maja Janczar

 532. Maja Kapica, uczeń

 533. Maja Landsberg, studentka, Uniwersytet Warszawski

 534. Maja Miłoszewska, Student

 535. Maja Słówko, aktywistka

 536. Maja Staśko

 537. Maja Wisła-Szopińska, Przegląd Prawniczy TBSP UJ

 538. Maks Myśków, uczeń

 539. Maksymilian Kamiński, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 540. Małgorzata Bromboszcz, lekarka

 541. Małgorzata Czarnocka, Kolektyw Sawa

 542. Małgorzata Faron, pracownik biurowy

 543. Małgorzata Gawlik, Wykluczamy Wykluczenia, lekarka

 544. Małgorzata Iwanek, seksuolożka prowadząca bloga

 545. Małgorzata Joanna Adamczyk, partia Razem

 546. Małgorzata Kot, JESTEM

 547. Małgorzata Lamot, Merchandiser

 548. Małgorzata Penkalla, Muzyczka

 549. Małgorzata Pietrzak, Specjalistka ds. Kontroli Wewnętrznych

 550. Małgorzata Sowa

 551. Małgorzata Szarek, nauczyciel

 552. Małgorzata Szutowicz, Stop Bzdurom

 553. Małgorzata Szymoniak, dziennikarka

 554. Małgorzata Świtalska

 555. Małgorzata Terpiłowska, student

 556. Małgorzata Tyburska

 557. Małgorzata Waschto, obywatelka tego kraju

 558. Małgorzata Zalewska, nauczycielka

 559. Małgorzata Zdrada, mama transpłciowego chłopca

 560. Małgorzata Zielińska, pedagożka

 561. Mar Bogdanis

 562. Maras Jezior

 563. Marcel Klemiato, licealista

 564. Marceli Kłosiński, koordynator

 565. Marcelina Cywińska, Grupa Ponton

 566. Marcin Bełza

 567. Marcin Gołąb, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

 568. Marcin Kochański, socjalista

 569. Marcin Olesiński

 570. Marcin Pietrusiak, student

 571. Marcin Zarod, Wydział Socjologii UW

 572. Marek Jezior

 573. Marek Mackiewicz, tłumacz

 574. Marek Rozpłoch, Marsz Równości w Toruniu

 575. Marek Urbaniak, prawnik działacz społeczny

 576. Margo Kubiscik, przedsiębiorczyni

 577. Mari Hendry, osoba niebinarna

 578. Maria Apoleika, autorka Psie Sucharki

 579. Maria Błędowska, project specialist

 580. Maria Doleżych, Koło Naukowe MyGender

 581. Maria Gaj, Analityczka

 582. Maria Garnek

 583. Maria Górska, Studentka Filologii Angielskiej na UW

 584. Maria Jakubczak, studentka

 585. Maria Lesiak

 586. Maria Lewandowska, studentka

 587. Maria Milewska, Uniwersytet Warszawski

 588. Maria Pisarek, baba

 589. Maria Pobojewska, Uczennica liceum

 590. Maria Sokala, Rada Konsultacyjna OSK

 591. Maria Strzelecka

 592. Marianna Micińska, studentka

 593. Marika Spychała,

 594. Mariusz Butrykowski, bibliotekarz

 595. Mariusz Waliszewski

 596. Marlena Jaszczak, Psycholożka-seksuolożka

 597. Marlena Nowak, farmaceuta

 598. Marta Duda-Gryc, tłumaczka

 599. Marta Gołębiowska, studentka

 600. Marta Gospodarczyk, Kolegium MISH Uniwersytet Warszawski

 601. Marta Grabowska, osoba studencka

 602. Marta Graca, Stowarzyszenie Asfera

 603. Marta Grygoruk

 604. Marta Horbajczuk, uczeń

 605. Marta Kalka, studentka, osoba queerowa

 606. Marta Kobryn, Obywatelka Polski

 607. Marta Kraszewska

 608. Marta Kuleta, uczeń

 609. Marta Magnuszewska, student

 610. Marta Marczykowska-Górecka

 611. Marta Miedźwiedziew, Edinburgh Queer Collective

 612. Marta Myszak

 613. Marta Przybyło, pracowniczka ngo

 614. Marta Przybyszwska, Obywatelki RP

 615. Marta Puczyńska, Aktywistka

 616. Marta Stawicka, spec. multimedialny

 617. Marta Trębacka, studentka

 618. Marta Trojanowska, grafik komputerowy

 619. Marta Żukowska, studentka UW

 620. Martyna Malinowska, Uniwersytet Śląski

 621. Martyna Mazur, Horyzontalny Klub Dyskusyjny

 622. Martyna Michalik, DTP

 623. Martyna Michałowska, studentka

 624. Martyna Możdrzeń, Sex Work Polska

 625. Martyna Pietrzyk, studentka

 626. Martyna Pinuszewska, studentka

 627. Martyna Rembielak, student

 628. Martyna Równiak

 629. Martyna Szydłowska

 630. Martyna Terelak, redaktor podręczników szkolnych

 631. Martyna Tokarska

 632. Mateusz Alabaster, Ludzki Głos. Bo Trzeba

 633. Mateusz Jacoszek, uczeń

 634. Mateusz Koper, akrtywista

 635. Mateusz Lipowicz, programista

 636. Mateusz Maciejewski

 637. Mateusz Olksowski, uczeń

 638. Mateusz Sulwiński, Stowarzyszenie Grupa Stonewall

 639. Mateusz Zagórski

 640. Mateusz Zdanowicz, dziennikarz branży rozrywkowej

 641. Matylda Konarska, przeciw hipokryzji katolickiej

 642. Matylda Malec, Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych

 643. Max Michejda, Uczeń

 644. Maya Cygańska, lekarka weterynarii

 645. Melisa Jachymska

 646. Mgdalena Strzałkowska, scenarzystka

 647. mgr Marcin Gołąb, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

 648. Michael Samael Lawranc, licealista

 649. Michalina Biedrzycka, pracownik biurowy

 650. Michalina Kawa, maturzystka

 651. Michał Belowski, student UW

 652. Michał Dąbrowski, grafik

 653. Michał Derecki, Tęcza Po Burz

 654. Michał Filipowicz, partia Razem

 655. Michał Jahns, Readwiser

 1. Michał Jankowski, student UW

 2. Michał Konarski, Strajk.eu

 3. Michał Konieczny, pracownik IT

 4. Michał Krzykawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 5. Michał Kubalski, prawnik

 6. Michał Łomowski, freelancer

 7. Michał Mazur, pedagog specjalny

 8. Michał Ochnik, Mistycyzm Popkulturowy

 9. Michał Pytlik, aktywista

 10. Michał Rudziński

 11. Michał Rutkowski, Bałtyk

 12. Michał Rymaszewski, Stowarzyszenie Stan Równości

 13. Michał Woliński, grafik, absolwent UAP

 14. Michał Ziemski, prawnik

 15. Mieszko Saktura, pilot dronów

 16. Miki Cackowski, montażysta wideo

 17. Mikołaj Baran, księgowy

 18. Mikołaj Ferenc, student filozofii

 19. Mikołaj Lipiński, Redaktor WPunkt

 20. Mikołaj Łątkowski, antropolog słowa

 21. Mikołaj Stachowiak, student dziennikarstwa

 22. Mikołaj Śledziński, Student nauczyciel

 23. Mikołaj Werner, Krojczy

 24. Mikołaj Wlizło, uczeń

 25. Milena Minkina, psycholog

 26. Miłosz Durski, uczeń

 27. Miriam Sokołowska, studentka

 28. Misza Łubiński, student psychologii, UAM

 29. Mitya Zwarycz, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUj

 30. Mola Melaniuk, telegram @cogdziewwa

 31. Monika Bujak, Tęczowy Tarnów

 32. Monika Cichecka

 33. Monika Drubkowska, Fundacja Warto być równym nad Wartą

 34. Monika Górecka, pracownik biurowy

 35. Monika Helak, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski

 36. Monika Korneluk, Kolektyw 3:58

 37. Monika Kraszewska-Gołaś, przedsiębiorczyni

 38. Monika Moskwa, prawniczka

 39. Monika Mytnik, studentka

 40. Monika Nestorowicz, aktywistka

 41. Monika Olszewska, artystka

 42. Monika Osiak, studentka

 43. Monika Saganowska, informatyczka

 44. Monika Wińczyk, performerka

 45. Mordekaj Poćwiardowski, Stan Równości, Stop Bzdurom, student psychologii

 46. Nadia Kłos, Queer Tour

 47. Nadia Korzeń, licealistka

 48. Natalia Broniarczyk, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW

 49. Natalia Dokudowiec, świadoma kobieta, sojuszniczka, wierząca we wzajemny szacunek

 50. Natalia Gawior, nauczycielka akademicka UŁ

 51. Natalia Grubizna, proseksualna.pl

 52. Natalia Gruszczyńska, aplikantka adwokacka

 53. Natalia Jakacka, lekarka

 54. Natalia Jaskulska, Kolektyw No More

 55. Natalia Karga, Elgiebety i kobiety

 56. Natalia Kolodziejska

 57. Natalia M., queer nerd

 58. Natalia Madej, student

 59. Natalia Maslaninowa, Queer UW

 60. Natalia Niedźwiecka, nauczyciel

 61. Natalia Radom

 62. Natalia Reich, pedagog

 63. Natalia Rojek, Kolektyw Podżegaczki

 64. Natalia Skoczylas, działaczka antyprzemocowa

 65. Natalia Sudoł, Alumna Uniwersytetu Oksfordzkiego

 66. Natalia Superson, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników TęczUJ

 67. Natalia Trybus, menadżerka Działu Obsługi Klienta

 68. Natalia Walker, Edinburgh Queer Collective

 69. Natan Borczuch

 70. Natan Krygier, nauczyciel

 71. Nicolas Vidler, student

 72. Nikita Huculak

 73. Nikita Szyło, programistum

 74. Nikoleta Wyszer, chemiczka

 75. Nina Busz, Student

 76. Nina Kuta, TransGrysy

 77. Noemi Dymarska, Uniwersytet Jagielloński, studentka

 78. Norbert Biedrzycki, student

 79. Norbert Madura, Młodzi Razem

 80. Ola Kaczorek, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

 81. Ola Opońska, Fundacja Wolontariat Równości (Parada Równości)

 82. Oleg Kuczma, uczeń

 83. Olg Dąbrowa, Kolektyw Sawa, Inicjatywa Pracownicza

 84. Olga Czarniecka

 85. Olga Drozd, fizjoterapeuta

 86. Olga Jurczuk

 87. Olga Kowalska,

 88. Olga Michrowska

 89. Olga Mirgowska,

 90. Olga Ostrowska, studentka Instytutu Kultury Polskiej UW

 91. Olga Pecio, studentka

 92. Olga Smoleń, kulturoznawczyni

 93. Olga Wróbel, krytyczka literacka

 94. Oliwia Kozioł, Uniwersytet Jagielloński

 95. Oliwia Świerszcz, grafik

 96. Oskar Paprota, Kucharz

 97. Oskar Szymanski, ksiegowy

 98. Partia Społem, zespół administratorów

 99. Patrycja Andrychowicz, Queerowy Maj

 100. Patrycja Burghardt, studentka

 101. Patrycja Byrska,

 102. Patrycja Cichosz, artystka

 103. Patrycja Janoszka, studentka

 104. Patrycja Majewska, Studentka UwB

 105. Patrycja Niedźwiecka

 106. Patrycja Stonawska, nauczycielka

 107. Patrycja Wojtecka, student

 108. Patryk Karwowskk, Towarzystwo Memowe im. Karola Marksa

 109. Patryk Kaźmierczak, student

 110. Patryk Korzeniewski, student weterynarii

 111. Patryk Kosenda, magazyn „Stoner Polski”

 112. Patryk Nowak, nauczyciel

 113. Paula Milczarczyk, doktorantka, Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański

 114. Paulina Antoniak, freelancerka

 115. Paulina Bartoszek, konsultant HR

 116. Paulina Bochniarz, EQC

 117. Paulina Czerwicka, manager

 118. Paulina Drozd, doradca klienta

 119. Paulina Dziminska

 120. Paulina Gąsiewska, studentka

 121. Paulina Januszewska, dziennikarka Krytyki

 122. Paulina Kron

 123. Paulina Litaniuk, student

 124. Paulina Łopatniuk, lekarka, popularyzatorka nauki, Patolodzy na klatce

 125. Paulina Szczypkowska, opiekunka w żłobku 

 126. Paulina Wawrzyńczyk, Grupa Ponton

 127. Paulina Żaczek, Granko Agency

 128. Pawel Ferguson, Edinburgh Queer Collective

 129. Pawel Klu, LGBTQI+ person

 130. Pawel Wojcik, architekt

 131. Pawel Zukowski, Artysta

 132. Paweł Bialas, fizyk/programista

 133. Paweł Biegalewski, Interwent Kryzysowy, Grupa LGBT+ KOLIBER przy Płockim Biurze Stowarzyszenia Męźczyźni Przeciw Przemocy

 134. Paweł Bytner, nauczyciel akademicki

 135. Paweł Chról, Klub Hebrajski

 136. Paweł Dembowski, Rada Języka Neutralnego

 137. Paweł Durmała, programista

 138. Paweł Goliński, Lewica Razem

 139. Paweł Kacprzyk, Kolektyw Wilczyce

 140. Paweł Kasperowicz, programista

 141. Paweł Klebba, Partia Razem

 142. Paweł Klu, osoba LGBTQ+

 143. Paweł Maciejewski

 144. Paweł Marmulewski, kelner

 145. Paweł Miłoszewski, Menedżer HR

 146. Paweł Muntowski, Tester oprogramowania

 147. Paweł Preneta, Akcja Socjalistyczna, Atlas Nienawiści

 148. Paweł Przybylski, politolog

 149. Paweł Szamburski, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

 150. Paweł Żukowski, artysta

 151. Philip Melkowski, student

 152. Piotr Aleksander Kowalczyk, RiGCz

 153. Piotr Czerniawski

 154. Piotr Dawidziuk, partia Razem

 155. Piotr Dąbrowski, partia Społem

 156. Piotr Jankowski, aktywista LGBT+

 157. Piotr Kowalczyk, Student

 158. Piotr Leszczyński

 159. Piotr Lewandowski, student

 160. Piotr Mandera, Uniwersytet Warszawski

 161. Piotr Masierak, dziennikarz

 162. Piotr Mika, PR specialist

 163. Piotr Nowacki, partia Razem

 164. Piotr Nowak

 165. Piotr Parulski

 166. Piotr Sterczewski, tłumacz doktorant UJ

 167. Piotr Sułek, psychoterapeuta uzależnień

 168. Piotr Trysiński, Akcja Socjalistyczna

 169. Piotr Wierzbicki, tłumacz

 170. Polie Młodzianowskie, studencie Instytutu Kultury Polskiej UW

 171. Polka Lea Berg, Queerowa Inicjatywa Pomocowa, Warszawski Autonomiczny Licealny Komitet Antyfaszystowski

 172. prof. Anna Landau, Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

 173. prof. Jacek Kochanowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

 174. Przemysław Staszek, laborant

 175. Przemysław Szczygieł, nauczyciel akademicki

 176. Rachela Durka, rozsierdzona

 177. Radek Tęcza, Troubleshooter

 178. Radosław Stoszek, student analityki medycznej

 179. Rafał Kalinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student

 180. Remi Mazurak, Organizacja Studentów LGBT+ i Sojuszników Tęczuj

 181. Renata Orłowska, pracownica socjalna, aktywiska, osoba z niepełnosprawnością

 182. Renata R, uczennica

 183. Renata Strzok, dokumentalista techniczny

 184. Rin Sobania, Młodzi Razem

 185. Rita Müller, studentka w Instytucie Kultury

 186. Robert Dąbrowski

 187. Robert Grygorowicz, Fundacja Edukacji Obywatelskiej

 188. Robert Płachta, student

 189. Robert Sonek

 190. Robert Szymczak, copywriter

 191. Roksana Rackmann, student

 192. Rony Ariel Lis, Rada Języka Neutralnego oraz Esmeraldino Queer

 193. Róż Dembajka, partia Razem

 194. Róża Majewska, Queer UW

 195. Ryan McLeod, pracownik socjalny

 196. Rysiek Wisniewski, kolejarz emeryt

 197. Ryszard Andrzejewski

 198. Sabina Kuczkowska, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego

 199. Sabina Musiał, Młodzi Razem

 200. Sabina Sielicka, księgowa

 201. Sam Ewa Majkut, przerażona osoba niebinarna

 202. Sandra Szyszka

 203. Sandra Wieszalka, mama na cały etat

 204. Sara de Virion , pielęgniarka

 205. Sara Jawad, partia Razem
 206. Sara Kubiak, studentka

 207. Sara Manasterska, asyriolożka i tłumaczka

 208. Sara Prussak, Wykluczamy Wykluczenia

 209. Sara Walasik, osoba designerska

 210. Sasza Okoń, student UG

 211. Saszka Rusin, Grupa Nieustającej Pomocy

 212. Sida Olesiak, JESTEM

 213. Sky Kaczmarczyk, osoba prywatna

 214. Sławomira Raczyńska, kulturoznawczyni

 215. Sonia Dora

 216. Stachurski, student

 217. Stanisław, stolarz

 218. Stanisław Chludziński, student Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie

 219. Stanisław Kachniewski

 220. Stanisław Kamiński, artysta grafik

 221. Stanisław Orszulak, Fundacja Trans-Fuzja

 222. Stanisław Przyłuski, Muzyk

 223. Stanisław Przyłuski, muzyk

 224. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza

 225. Stanisław Stolarz

 226. Stefa Marchwiówna,

 227. Sybil Grzybowskie, Rada Języka Neutralnego, Inicjatywa 8 Marca

 228. Sylwia Kostrzębska, Studentka Warszawskiego

 229. Sylwia Możejko, pracownik samorządowy

 230. Sylwia Szczęśniak, graficzka

 231. Szymon Chmielewski, Koło Naukowe MyGender

 232. Szymon Kasprowicz, Queerz Get Loud

 233. Szymon Kułakowski, Aktywista

 234. Szymon Kułakowski, aktywista

 235. Szymon Misiek, Rada Języka Neutralnego

 236. Szymon Niemiec, psycholog Poradni Harmonia Luxmed

 237. Szymon Nowak

 238. Szymon Rosłaniec, student

 239. Szymon Szyszka, muzyk, pianista

 240. Tamara R, wieś kaszubska

 241. Teo Łagowska, Kolektyw Drag King Heroes

 242. Teo Willim, pracownik magazynowy

 243. Tobiasz grzempowski, Psycholog

 244. Tola Łysakowska, graficzka

 245. Tolly Elpis Kulczycki, Osoba Sekretarna ds. Międzynarodowych FMS

 246. Tomasz Bogdaniuk, student

 247. Tomasz Bukowski, amerykanista

 248. Tomasz Bułat

 249. Tomasz Grabala

 250. Tomasz Grzyb, Zarząd Akcji Socjalistycznej

 251. Tomasz Jabłoński, SOAS University of London

 252. Tomasz Karwala, programista

 253. Tomasz Płomiński, Uniwersytet Warszawski

 254. Tomasz Rowiński, FMS

 255. Tomasz Sikora, wykładowca

 256. Tomek Gromadka, Grupa Performatywna Chłopaki

 257. Tomke Ptasiński, osoba aktywistyczna

 258. Tristane Szafir, queerowa osoba zaangażowana artystycznie i aktywistycznie

 259. Ula Idzikowska, freelance dziennikarka

 260. Urszula Dancewicz, programistka

 261. Urszula Kozak, fryzjerka

 262. Urszula Strzałka, pedagog

 263. Urszula Wawrzyńczyk, sojuszniczka

 264. Viktoria Koziol, studentka

 265. Violet Gruszka Gudmundsdottir , Kolektyw Tęczowy

 266. Vlad Safronov, student, Uniwersytet Warszawski

 267. Voca Ilnicka, seksualnosc-kobiet.pl

 268. Weronika Achrem, Inicjatywa Sekspozytywna

 269. Weronika Bartczak, koordynator zespołu

 270. Weronika Bukowska, Fundusz Solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz

 271. Weronika Chaberek

 272. Weronika Grądys

 273. Weronika Janowska, uczennica liceum

 274. Weronika Kozaczuk, Uniwersytet Jagielloński, studentka

 275. Weronika Lazurek, filolożka

 276. Weronika Łuczkowska, lekarz

 277. Weronika Michalak, student

 278. Weronika Muller, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 279. Weronika Peek, czasopismo Second Thoughts

 280. Weronika Perłowska, artystka

 281. Weronika Pruchnicka, studentka

 282. Weronika Przedlacka, uczennica

 283. Weronika Puchała

 284. Weronika Raurowicz, studentka

 285. Weronika Woźniak, Młodzi Razem

 286. Weronika Ziemba, Studentka

 287. Wiktor Dynarski, Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością, Uniwersytet Warszawski

 288. Wiktor Magdziarz, London School of Economics, Department of Social Policy

 289. Wiktor Matlakiewicz, ojciec kotom

 290. Wiktor Nu Maciejewski, uczeń

 291. Wiktor Typa, Uczeń artysta

 292. Wiktoria Asyngier, uczeń liceum

 293. Wiktoria Cebula, student Medycyny

 294. Wiktoria Frankiewicz, studentka UAM w Poznaniu

 295. Wiktoria Gorycka, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski

 296. Wiktoria Kawiorska, Queer amnesty

 297. Wiktoria Kozakowska, Uczennica

 298. Wiktoria Miedziak, uczennica

 299. Wiktoria Sarka, Call Center

 300. Wiktoria Stańczyka

 301. Wincenty Karpiński, artysta

 302. Wiola Davie, psychoanalyst, author of Rape: A History of Shame

 303. Wiola Krysiak, Akcja Socjalistyczna

 304. Wioleta Socha, Application developer

 305. Wit Kania, psycholog

 306. Witold Loska, student

 307. Wojciech Bielecki, student ISNS UW

 308. Wojciech Futro, student

 309. Wojciech Grzesiak, Konsultant telefoniczny

 310. Wojciech Popławski, student grafiki

 311. Wojciech Puś, artysta

 312. Wojciech Sławnikowski, student UAM

 313. Wojciech Wilk, Centrum Wyzwań Społecznych, Uniwersytet Warszawski

 314. Yordan Popyordanow, Spódzienia Praktyk Wywrotowych

 315. Zachary Larysz, Marsz Równości w Toruniu, Kolektyw Manifa Toruńska

 316. Zof Żółtek, doktorant

 317. Zofia Jurek, Lewica Razem

 318. Zofia Jurek, Lewica Razem

 319. Zofia Kaczmarek, studentka

 320. Zofia Matylda Czerwińska, Toruńska Brygada Feministyczna

 321. Zofia Pilecka, partia Razem

 322. Zofia S, osoba prywatna

 323. Zofia Sajdek, redaktorka

 324. Zofia Sroka, uczennica

 325. Zofia Wrońska, studentka

 326. Zoja Kantorska, Akcja Socjalistyczna

 327. Zosia Hołubowska, Oramics

 328. Zuzanna Bolikwoska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW

 329. Zuzanna Borzymowska, psycholożka

 330. Zuzanna Dziuban, kulturoznawczyni

 331. Zuzanna Filingier, sojuszniczka

 332. Zuzanna Gmitrzak, osoba lgbtq+, studentka pielęgniarstwa

 333. Zuzanna Jagodzińska, studentka

 334. Zuzanna Jusińska, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski

 335. Zuzanna Karoń, studentka Uniwersytetu

 336. Zuzanna Kownacka, licealistka, graficzka

 337. Zuzanna Kozieł, tłumaczka

 338. Zuzanna Kubik, studentka

 339. Zuzanna Kwolek, studentka dietetyki

 340. Zuzanna Lucewicz

 341. Zuzanna Maczynska, pracownica socjalna

 342. Zuzanna Mazur, Fundusz solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz

 343. Zuzanna Muczko, Grupa Ponton

 344. Zuzanna Piontke, Bezpestkowe

 345. Zuzanna Raczkowska,

 346. Zuzanna Sondowska, Kolektyw PyRA

 347. Zuzanna Waleczek, studentka Politechniki Wrocławskiej

 348. Zuzanna Wlk, niezależny aktywista

 349. Zuzanna Zdunek

 350. Zuzanna Zielińska

 351. Zyta Ostrowska, ISNS, Queer UW

Partnerstwo ideologiczne

matronaty i doradztwo